Hrvatske autoceste provele kadrovske promjene u održavanju i naplati cestarine

Photo 14.04.logo_hac338.jpg
Uprava Hrvatskih autocesta održavanja i naplata cestarine d.o.o. danas je nakon provedene rasprave donijela odluku o opozivima djelatnika na slijedećim radnim mjestima u Sektoru za održavanje:
- direktor Sektora za održavanje
- pomoćnik direktora za redovno održavanje
- šef operative
- šef pravca operativne jedinice jug
- voditelj tehničke jedinice Perušić

Predmetna Odluka donešena je na temelju Izvještaja povjerenstva osnovanog u svrhu utvrđivanja okolnosti prometne nesreće od 20. srpnja 2013. u tunelu Plasina. Izvještajem je utvrđeno niz propusta i nepravilnosti.

Odmah nakon osnivanja povjerenstva, u ponedjeljak 22. srpnja, Uprava je dala nalog da se svi poklopci sustava odvodnje dodatno provjere, što je i učinjeno. Zbog utvrđenih nepravilnosti izdan je nalog da ophodarska služba češće nego što je Pravilnikom propisano, vrši obilaske i preglede dionice autoceste uključujući sve objekte i opremu.