Vlada: Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o održavanju cestovnih mostova na zajedničkoj državnoj granici.

Usvojenom Odlukom pokreće se postupak za sklapanje Sporazuma o održavanju cestovnih mostova na državnoj granici, a koji su u zajedničkom vlasništvu ugovorenih stranaka. Isto tako, određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora, prihvaća Nacrt Sporazuma kao osnova za vođenje pregovora te ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade RH potpiše Sporazum.

Podsjetimo, na zajedničkoj državnoj granici između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine nalazi se sedam graničnih mostova na državnim cestama kojima upravlja društvo Hrvatske ceste d.o.o.  S obzirom da između dviju susjednih zemalja trenutačno ne postoji sporazum koji regulira pitanje obavljanja poslova vezanih uz regulaciju prometa, redovito i izvanredno održavanje mostova kao i eventualne rekonstrukcije mostova, prepoznata je potreba za sklapanjem Sporazuma kojime bi se riješila navedena problematika.

Predmetnim Sporazumom u cijelosti bi se uredilo održavanje postojećih, kao i svih budućih izgrađenih graničnih cestovnih mostova na rijekama Savi i Uni. Istodobno, ugovorne bi se strane sporazumjele da će troškove održavanja snositi u omjeru 50:50.