Vlada: Usvojena Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu i Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC – a te Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a.

Usvojenim Odlukama daje se suglasnost za pokretanje postupka sklapanja oba Ugovora,  prihvaća se nacrt Ugovora o jamstvu kao osnova za vođenje pregovora, određuje izaslanstvo RH za vođenje pregovora, ovlašćuje ministar financija da u ime RH potpiše Ugovor o jamstvu te obvezuju Hrvatske autoceste (HAC) da otplate zajam.

Istodobno, donošenjem ovih Odluka stavljaju se van snage Odluke koje je Vlada RH donijela 10. prosinca 2015. godine, a koje nisu konzumirane.

Podsjetimo, u 2016. godini društvu Hrvatske autoceste na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 124 milijuna eura kamata kredita. Budući da ta sredstva HAC iz svojih prihoda ne može pokriti, društvo se uz podršku Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture obratilo Europskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) koja je izrazila spremnost financirati Projekt restrukturiranja HAC-a u ukupnom iznosu od 250 milijuna eura.

Uvjeti za izdavanje zajma u iznosu od 250 milijuna eura znatno su povoljniji od uvjeta komercijalnih banaka, kako u vidu kamatne stope (6-mjesečni EURIBOR + 1% = 1,027%) tako i ročnosti (15 godina, uključujući 2 godine počeka na oplatu glavnice).

Navedeni će iznos društvo Hrvatske autoceste  iskoristiti za financiranje Projekta restrukturiranja HAC-a na način da neće doći do povećanja zaduženosti, a istovremeno se smanjuje trošak kamata.

Inače, za sklapanje ugovora o zajmu s EBRD-om provodi se dugotrajni postupak koji je predviđen Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora, odnosno, međunarodne ugovore koji financijski obvezuju RH te podliježu potvrđivanju Hrvatskog sabora.

Istaknimo na kraju kako stanje kreditne zaduženosti društva Hrvatske autoceste na dan 29.02.2016. godine iznosi 3.109.230.265 eura, odnosno 23.693.211.424,00 kuna.