Vlada usvojila prijedlog Odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti HŽI za kreditno zaduženje na domaćem tržištu kod Privredne banke Zagreb d.d.

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Odluke o izmjeni odluke o davanju suglasnosti HŽ Infrastrukturi d.o.o. (HŽI) za kreditno zaduženje na domaćem tržištu kod Privredne banke Zagreb d.d., te o izmjeni odluke o davanju državnog jamstva u korist Privredne banke Zagreb d.d., za kreditno zaduženje HŽI radi financiranja prioritetnih, započetih investicija i minimalnog broja novih projekata.

Privredna banka Zagreb d.d. i HŽI su 15.listopada 2009. godine zaključili Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom u iznosu od 27.000.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti za koji je potreban reprogram, s ciljem efikasnog provođenja Programa restrukturiranja.

Naime, s obzirom na restrukturiranje društva koje je u tijeku te umanjena sredstava dodijeljena društvu HŽ Infrastrukturi d.o.o., društvo se obratilo se zamolbom Privrednoj banci Zagreb d.d. za refinanciranjem navedenog kredita.