Vlada: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo društvu Hrvatske autoceste

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluke kojima će se osigurati financijska sredstva za uredno servisiranje dijela dospjelih kreditnih obveza društva Hrvatske autoceste, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 eura (Grupa I i II).

Slijedom navedenog usvojena je Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermarkische Bank d.d., Rijeka i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb te Odluku o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Erste & Steiermärkische Bank d.d., Rijeka i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o..

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 100.000.000,00 eura (Grupa I) jest uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza.

Kredit se izdaje s rokom trajanja od 8 godina, uz 4 godine počeka, te uz kamatnu stopu koja je promjenjiva, u visini 6M EURIBOR–a + marža od 4,00 % godišnje (na dan ponude 5. veljače 2016. godine iznosi ukupno 3,939 % godišnje). Instrument osiguranja je jamstvo Republike Hrvatske.

Na sjednici je usvojena i Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. za kreditno zaduženje kod kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb te Odluka o davanju državnog jamstva u korist kreditodavatelja: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb i Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, za kreditno zaduženje društva Hrvatske autoceste d.o.o.

Namjena kreditnog zaduženja vrijednosti 100.000.000,00 eura (Grupa II) jest uredno servisiranje dospjelih kreditnih obveza, a uvjeti za izdavanje su isti kao i kod kredita Grupe I osim što u ovom kreditnom aranžmanu postoji  naknada za angažirana, a nepovučena sredstva koja iznosi  1% godišnje, i obračunava se kvartalno.

Podsjetimo, tijekom 2016. godine društvu Hrvatske autoceste na naplatu dolazi 466 milijuna eura glavnice i 124 milijuna eura kamata, koje je potrebno refinancirati.

Istaknimo, da je za potrebe financiranja Plana poslovanja za 2016. godinu Društvo obvezno osigurati financijska sredstva u iznosu do 400.000.000,00 eura. Iznos od 200.000.000,00 eura Hrvatske autoceste osigurale su putem zajma s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), dok će preostalih 200.000.000,00 eura (Grupa I i Grupa II) osigurati komercijalnim kreditima.