Vlada: Usvojene Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016., Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste na izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu te Odluka o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste na izmjene Plana građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Izmjene i dopune Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine.

Naime, planiranje, izgradnja i održavanje javnih cesta prema Zakonu o cestama provodi se dugoročno kroz Strategiju prometnog razvitka, a srednjoročno kroz četverogodišnji program građenja i održavanja. Temeljem članka 21. Zakona o cestama ("Narodne novine", broj 84/2011, 22/2013, 54/2013, 148/2013 i 92/2014), Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine, na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture donijela je Vlada Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 1/2014).

Izmjenama i dopunama Programa u dijelu 3. Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2013. do 2016. godine mijenjaju se investicijska ulaganja (građenje, poboljšanje i obnova) u autoceste i državne koja provode Hrvatske autoceste i Hrvatske ceste.

Ovim izmjenama i dopunama planira se smanjenje investicijskih ulaganja za 1.034.991.000 kuna te su ukupna ulaganja u javne ceste predviđena u iznosu od 22.038.012.000 kuna.

Nadalje, usvajanjem Prijedloga odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske autoceste d.o.o. na izmjene i dopune Plana građenja i održavanja autocesta za 2014. godinu, ukupna investicijska ulaganja smanjuju se za 696.329.340 kuna, a troškovi redovnog održavanja za dodatnih 9.000.000,00 kuna.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Prijedlog odluke o davanju suglasnosti društvu Hrvatske ceste d.o.o. na izmjene Plana građenja i održavanja državnih cesta za 2014. godinu sukladno kojem će investicije biti smanjene za 366.872.000,00 kuna, a troškovi poslovanja za 348.338.000,00 kuna.

Slijedom navedenog, smanjit će se i potrebno kreditno zaduženje za 715.540.000,00 kuna, a što će u konačnici rezultirati smanjenjem deficita sa 1.592.477.000.00 kuna na 876.937.000,00 kuna.