Vlada: Usvojeni Pravilnici o zakupu i najmu prostora željezničkog infrastrukturnog pojasa i godišnji program Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je danas usvojila prijedlog Pravilnika o zakupu željezničkog prostora i Pravilnika o davanju stanova u najam unutar željezničkog infrastrukturnog pojasa na korištenje za službene potrebe radnicima HŽ Infrastrukture d.o.o..

Pravilnikom su uređeni način i uvjeti za davanje u zakup slobodnoga željezničkog prostora, način određivanja početnoga iznosa zakupnine za željezničke prostore po vrstama,
postupak za oglašavanje javnog natječaja i za njegovu provedbu, način sklapanja ugovora o zakupu, priznavanje ulaganja zakupnika u željezničke prostore radi stavljanja u funkciju i način određivanja naknade za faktično korištenje željezničkog prostora.

Usvojen je i Godišnji program rada i Financijski plan Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za tekuću godinu  kojim se utvrđuju osnovni ciljevi i godišnje aktivnosti Agencije, a djelatnost obuhvaća poslove vezane za sigurnost civilnog zračnog prometa, osobito certificiranje, nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu, kao što je vođenje propisanih registara i evidencija, te obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom i odgovarajućim EU propisima.

Sukladno programu, u 2013. godini, Agencija će nastaviti provoditi aktivnosti na daljnjem podizanju standarda sigurnosti civilnog zračnog prometa u RH, a prema planu, a očekivani prihodi su oko 73 milijuna kuna.

Također, dana je suglasnost predstavniku Vlade za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora na konačni prijedlog Zakona o dopuni Zakona o cestama.