Vlada usvojila Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2030.

Photo SPR-RH-NSL.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je zajedno s međunarodnim konzultantima IDOM, OTP Hungaro Projekt i Grontmij, a uz financiranje iz fondova EU izradilo prijedlog Strategije prometnog razvoja za razdoblje od 2014. do 2030. godine, kojom se želi utvrditi dugoročna vizija razvoja prometnog sektora.

Provedena je i Strateška procjena utjecaja na okoliš, te Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu čiji su nalazi integrirani u Strategiju. Izrada nove, integralne Strategije prometnog razvoja s pripadajućom Strateškom procjenom utjecaja na okoliš, jedan je od preduvjeta za sufinanciranje iz fondova EU svih projekata iz prometnog sektora za programsko razdoblje od 2014. do 2020. godine (1,8 mlrd € = 1,3 OP + 0,456 CEF).

Ovaj strateški dokument čini temeljitu reformu prometne politike Republike Hrvatske za narednih 15 godina i sadrži šest strateških multimodalnih ciljeva, 28 posebnih multimodalnih ciljeva, te 180 sektorskih mjera za postizanje navedenih ciljeva strategije.

Strategija prometnog razvoja ima novi pristup planiranju prometnog sustava u kojem naglasak nije samo na infrastrukturi, već i na multimodalnosti, te organizaciji i radu svih prometnih usluga u Republici Hrvatskoj.

U Strategiji je definirano pet funkcionalnih regija u Republici Hrvatskoj koje nisu vezane za administrativne granice, nego su utvrđene temeljem funkcionalno regionalne analize postojećih podataka i prometne potražnje (Središnja Hrvatska, Istočna Hrvatska, Sjeverni Jadran, Sjeverna i srednja Dalmacija te Južna Dalmacija).

Također je važno napomenuti da uz sektore željezničkog, cestovnog i zračnog prometa te unutarnje plovidbe i pomorstva, nova Strategija prometnog razvoja po prvi puta na nacionalnoj razini planira i sektor javne gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

Sastavni dio plana daljnjih aktivnosti je i izrada Nacionalnog prometnog modela, čija je izrada započela u svibnju ove godine. Nakon dobivenih prometnih pokazatelja, temeljem Nacionalnog prometnog modela koji će biti završen u prosincu 2016. godine planira se revizija Strategije prometnog razvoja RH.

Nacionalni prometni model biti će temelj za buduće dinamičko prometno planiranje i jasnu diversifikaciju financijski opravdanih ulaganja u svim granama prometa u RH.

PRILOG:

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (.pdf)