Vlada RH: Zaključak o pokretanju aktivnosti radi uvrštenja projekata Splitsko - dalmatinske županije i Grada Splita na listu strateških projekata Republike Hrvatske

Photo VRH-ulaz.jpg
Prijekti: Novi ulaz u Split čvor Vučevica na A1 - tunel Kozjak - čvor na DC8 - Trajektna luka Split; Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracije Solin - Stobreč - Dugi Rat - Omiš; Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog  kolodvora Split  (Kopilica) prepoznati su od Vlade RH kao projekti važni za gospodarski, prometni i cjelokupni društveni razvoj Splitsko - dalmatinske županije i Grada Splita zbog čega Vlada RH Zaključkom donesenim na današnjoj Sjednici zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta da pokrenu aktivnosti potrebne  za njihovo uvrštavanje na listu strateških  projekata Republike Hrvatske.

Izgradnjom spojne ceste čvor Vučevica na A1 –  tunel Kozjak - čvor na DC8 – Trajektna luka Split nova poprečna cestovna veza  Vučevica – Kaštela (čvor na DC8) – Trajektna luka Split preuzela bi tranzitni promet, na ranije sagrađenom čvorištu Vučevica na A1 i najkraćim putem ga provela kroz Split do trajektne luke, uz minimalni utjecaj na lokalni - gradski promet. Duljina zahvata, spojna ceste Vučevica – čvor na državnoj cesti DC8 je ukupno 8 km, ukupna projektantska vrijednost radova je 871 mln kuna dok je za procjenu vrijednosti nastavka trase do trajektne luke Split potrebno izraditi projektno rješenje.

Projekt Nova multimodalna platforma Splitske aglomeracija Solin – Stobreč – Dugi Rat Omiš obuhvaća više graditeljskih zahvata na izgradnji novih i rekonstrukciji (dogradnji) postojećih prometnica na potezu od ulaza u Split u bizini Solina (D1) do Omiša. Ukupna duljina nove brze ceste je cca 20 km. Izgraditi će se dio obilaznice Splita (pravac Trogir – Kaštela – Solin – Omiš), od čvora Mravinci do mosta na Cetini kod Omiša. Nova cesta će otvoriti pristup novoj trajektnoj luci Krilo Jesenice u koju će biti izmješten dio trajektnih linija iz Splita u ljetnoj sezoni te će se izbjeći postojeća „uska grla“ na križanju u Stobreču te kroz grad Omiš na mostu preko Cetine. Procjena investicijske vrijednosti na osnovi studije izvedivosti je   2.435.000.000 kuna.
 
Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split, u trajektnoj luci Split (Istočna obala), sa Zračnom lukom Split te izgradnja intermodalnog čvora novog glavnog kolodvora Split (Kopilica)obuhvaća rekonstrukciju kolodvora Split u gradskoj luci te kolodvora Split Predgrađe (Kopilica) čime će se ostvariti preduvjeti za uspostavu integriranog javnog putničkog prijevoza.Povezivanjem kolodvora Split i zračne luke Split modernom željeznicom osigurava se učinkovit i ekološki prihvatljiv prijevoz putniku do samog centra grada. Procijenjena vrijednost za Projekt povezivanja brzom prigradskom željeznicom kolodvora Split iznosi 1,1 milijardu eura.