U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu najavljena 3. međunarodna konferencija o cestovnoj i tračničkoj infrastrukturi - CETRA 2014.

Photo CETRA_nsl.jpg
Najava 3. međunarodne konferencije o cestovnoj i tračničkoj infrastrukturi - CETRA 2014., bila je povod današnjim izlaganjima dekana i profesora zagrebačkih tehničkih fakulteta te konferenciji za novinare što su u Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu organizirali Građevinski fakultet, Fakultet prometnih znanosti, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Fakultet elektrotehnike i računarstva. CETRA 2014 održat će se između 28. i 30. travnja u Splitu u organizaciji zagrebačkog Građevinskog fakulteta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, HŽ Infrastrukture i Sveučilišta u Zagrebu. Na konferenciji će znanstvena zajednica u suradnji s gospodarstvom predstaviti najnovija iskustva i spoznaje u području projektiranja, građenja i održavanja prometne infrastrukture s posebnim osvrtom na upravljanje i sigurnost u cestovnom i željezničkom prometu. Bit će to prilika inženjerima te svima iz područja cesta i željeznica da iznesu iskustva, analiziraju probleme s kojima se svakodnevno susreću u praksi i da ponude odgovarajuća rješenja radi učinkovitijeg planiranja, projektiranja, građenja i održavanja cestovne i tračničke infrastrukture. Na Konferenciju je dolazak već najavilo 250 sudionika od čega predstavnika 48 inozemnih sveučilišta iz 40 zemalja.

Ispred Sveučilišta u Zagrebu danas su se prisutnima obratili prof. dr. sc. Melita Kovačević,  prorektorica za istraživanje i tehnologiju, prof. dr. sc. Vesna Dragčević dekanica Građevinskog fakulteta, prof. dr. sc. Ernest Bazijanac, dekan Fakulteta prometnih znanosti, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva te prof. dr. sc. Ivan Juraga, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Kraća izlaganja održali su i član Uprave HŽ Infrastrukture Nikola Ljuban te profesori dr. sc. Stjepan Lakušić s Građevinskog fakulteta i dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić s Fakulteta prometnih znanosti.

Govornici su se posebice osvrnuli na važnost snažnijeg povezivanja akademske zajednice s privatnim i javnim sektorom u gospodarstvu. Istakli su i na nužnost definiranja strateških ciljeva u sektoru prometa i njihovom uvrštavanju u strateške dokumente Republike Hrvatske u cilju jačanja konkurentskih sposobnosti hrvatskog gospodarstva. Jačanju gospodarstva zasigurno će pridonijeti i investicije u željezničku infrastrukturu, koje svojim obujmom nadmašuju sve dosadašnje i ovaj zanemareni segment prometnog sustava vraćaju na mjesto koje mu objektivno pripada. Željezničkom sustavu Republike Hrvatske i njegovom tehnološkom iskoraku zasigurno će pripomoći i projekti Sveučilišta u Zagrebu te tako pridonijeti njegovom pozicioniranju u širem europskom kontekstu.

Konferenciju za novinare predstavnici Sveučilišta iskoristili su i kako bi javnost obavijestili o sadržaju Pisma namjere kojeg su 14. travnja 2014. potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu i dekani četiriju tehničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Pismom namjere predviđa se uspostava tješnje suradnje pri pokretanju znanstvenih projekata i izradi strateških studija u području željezničkog prometa. Nadalje, želi se osnažiti suradnja četiriju tehničkih fakulteta s neovisnim istraživačkim centrom izvrsnosti Multitel Asbl. iz Monsa u Belgiji, a na istraživanjima u području sigurnosti i upravljanja željezničkim prometom u cilju uspostave nacionalnog i regionalnog centra izvrsnosti u području željezničke infrastrukture i tehnologije prometa, a čije bi središte bilo Sveučilište u Zagrebu.