Završna konferencija projekta "Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028."

Završna konferencija projekta "Strateška dokumentacija razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028." održat će se u srijedu, 31. kolovoza 2022. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (Kongresna dvorana, Prisavlje 14, Zagreb), s početkom u 10.00 sati.
 
Tijekom provedbe projekta izrađena je Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj, Strateška procjena utjecaja na okoliš, Srednjoročni plan razvitka vodnih putova, luka i pristaništa Republike Hrvatske s pripadajućim Akcijskim planom te revizija Master planova luka Vukovar, Osijek i Slavonski Brod.
 
Svrha izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2028., projekta vrijednog 11.356.728,00 kuna, sufinanciranog bespovratnim sredstvima Europske unije, temelj je razvoja unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj kao dijela međunarodnog sustava plovidbe unutarnjim vodnim putovima.