Nacionalna biciklistička konferencija 2022

"Nacionalna biciklistička konferencija" održat će se, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, od 14. do 16. rujna u Varaždinu (Kino Gaj, Ulica Ljudevita Gaja 1, Varaždin).
 
Konferencija, koja se po prvi puta organizira u Hrvatskoj, okupit će brojne govornike iz redova biciklističkih saveza i udruženja, predstavnika pružatelja usluga javnog prijevoza, znanstvene zajednice i policije, kako bi predstavili i raspravili politike, ideje i konkretne prijedloge unaprjeđenja biciklističkog prometa na području Republike Hrvatske.
 
Konferencija će započeti registracijom sudionika i predstavljanjem Programa rada u srijedu, 14. rujna s početkom u 18.00h, a tematski je koncipirana u dvije povezane cjeline, kojima će se predstaviti rezultati dosadašnjih aktivnosti u sklopu EU projekta "Danube Cycle Plans".
 
15. rujna sudionici Konferencije kroz tematski okvir "Razvoj biciklističkog prometa u Republici Hrvatskoj" informirat će se o mogućnostima unaprjeđenja postojeće te izgradnji nove biciklističke infrastrukture kroz primjere dobrih praksi, odnosno, "Financiranje i pozitivni primjeri razvoja biciklističkog prometa", kroz koji će se upoznati sa mogućnostima razvoja biciklističkog prometa u Hrvatskoj, kao i financijskoj održivosti planiranja prometa u urbanim te međugradskim područjima.
 
16. rujna u okviru teme "Sigurnost biciklističkog prometa i uloga SUMP-ova" sudionici Konferencije upoznat će se sa sigurnosnim aspektima biciklističkog prometa, dok će se kroz temu "Cikloturizam i sportski biciklizam kao pokretači kulture bicikliranja" informirati o nužnim promjenama u području planiranja cestovnog prometa, kao sve prisutnijeg vida turističke ponude.
 
 
Prijavu za praćenje "Nacionalne biciklističke konferencije 2022" (jednog, drugog ili oba dana trajanja Programa) možete ostvariti putem e-adrese press@mmpi.hr.
 
Više informacija o Programu Konferencije možete saznati putem mrežne stranice: https://nacionalnabiciklistickakonferencija.com.hr/.