Stručni skup 'Zaštita mora od onečišćenja s pomorskih objekata' i Nacionalna Pokazna vježba suzbijanja onečišćenja mora i gašenja požara na moru 'NAMIRG Pula 2019'

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svojstvu stalnog tajništva Stožera za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora, u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije, organizira dvodnevno tematsko događanje posvećeno zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata te međuresornu nacionalnu pokaznu vježbu 'NAMIRG Pula 2019', 21. i 22. studenog u Puli.

Prvoga dana događanja, 21. studenog u hotelu Park Plaza Histria (Verudella 17, Pula), održat će se tematski skup o zaštiti mora od onečišćenja s pomorskih objekata, s početkom u 10.00 sati.

Drugoga dana događanja, 22. studenoga održat će se Međuresorna nacionalna pokazna vježba 'NAMIRG Pula 2019', u kojoj će uz ostale sudionike sudjelovati Vatrogasna zajednica Istarske županije sa svojim projektnim partnerima, Gasilskom brigadom iz Kopra, Republika Slovenija te Comando Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia, iz Republike Italije, a vježba će se održati u akvatoriju Grada Pule, s početkom u 11 sati.

Praćenje pokazne vježbe na moru bit će omogućeno svim zainteresiranim novinarima i akreditiranim sudionicima sa motornih brodova 'Melisa' i 'Manon', na koje je predviđen ukrcaj u vremenu od 10.30 – 10.50h sa Riječkoga gata, u Puli.

Međuresorna Pokazna vježbe 'NAMIRG Pula 2019' realizirat će se u sklopu EU projekta 'North Adriatic Maritime Incident Response Group', a organizira se s ciljem provjere spremnosti za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora i mehanizama za intervencije gašenja požara na moru vatrogasnim plovilima i desantom vatrogasaca na ugroženo plovilo iz helikoptera. U vježbi će uz ostale sudionike sudjelovati 27 vatrogasaca, odnosno 9 vatrogasaca nominiranih ispred svakog od projektnih partnera.

Press – konferencija održat će se drugoga dana dvodnevnog događanja, 22. studenoga u 12.30h, odnosno, odmah po završetku pokazne vježbe 'NAMIRG Pula 2019', na Karolini (Riva 18, Pula).

NAPOMENA
Za potrebe osiguravanja mjesta na plovilu, sa kojega će se pratiti izvođenje pokazne vježbe, molimo potvrdu ukrcaja do 20. studenog 2019. godine, putem e-mail adrese: press@mmpi.hr.