Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

OIB: 22874515170
MB: 3277097

Telefonska centrala: 01 6169 111

Radno vrijeme sa strankama:
ponedjeljak do petak - 9.00 do 16.00 sati


Radno vrijeme Pododsjeka pisarnice za stranke:
ponedjeljak do petak - 9.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.00 sati

Pisarnica
tel: 01 6169 115, 01 6169 116
 
Upiti građana
tel: 01 3784 594
e-mail: info@mmpi.hr
 
Upiti medija
tel: 01 3784 594
e-mail: press@mmpi.hr
 
Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: ePisarnica@mmpi.hr