Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
OIB: 22874515170
MB: 3277097
Radno vrijeme sa strankama: pon-pet 9.00 - 16.00 sati
Radno vrijeme Pododsjeka pisarnice za stranke: pon-pet 9.00 - 12.00 i 13.00 - 15.00 sati
Pisarnica: tel. 01 6169 115, 01 6169 116
 

BRZI KONTAKTI >>>
 
KONTAKT PODACI - o rukovodećim državnim službenicima, koji rukovode ustrojstvenim jedinicama, koje neposredno rade sa strankama >>>
 

Kabinet potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra
Oleg Butković, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar
ministar@mmpi.hr


Irena Gerovac Zrnić, tajnica Kabineta potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra
irena.gerovaczrnic@mmpi.hr
 
Marina Šamec, tajnica ministra
tel. 01 3784 520
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Lidija Vujčić, tajnica ministra
tel. 01 3784 502
fax. 01 3784 550, 01 3784 580


Tomislav Mihotić, državni tajnik za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju i zračni promet
erika.kavic@mmpi.hr
Erika Kavić, tajnica
tel. 01 3784 570


Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove
drzavni.tajnik.moreFEU@mmpi.hr
Ana Vlašić, tajnica
tel. 01 6169 090
tel. 01 3783 970


Dr. sc. Alen Gospočić, državni tajnik za željeznicu, poštu i elektroničke telekomunikacije
dt.zeljeznice.poste@mmpi.hr
tel. 01 3784  543
fax. 01 3784 591


Glavno tajništvo
Dražen Ivanušec, glavni tajnik Ministarstva
drazen.ivanusec@mmpi.hr
Željka Uzun, tajnica
zeljka.uzun@mmpi.hr
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za javnu nabavu, informatiku i tehničke poslove
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473


Uprava pomorstva
Dr. sc. Nina Perko, ravnateljica
uprava.pomorstva@pomorstvo.hr
Sanja Autischer, tajnica
sanja.autischer@pomorstvo.hr
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor održivog razvoja pomorstva
tel. 01 6169 070

Sektor za pomorsko gospodarstvo
tel. 01 6169 070


Uprava unutarnje plovidbe (riječni promet)
uprava.unutarnje.plovidbe@mmpi.hr

Dr. sc. Duška Kunštek, ravnateljica
duska.kunstek@mmpi.hr

Dragana Mijić Ivanković, koordinator certifikacijskog ADN sustava
dragana.mijicivankovic@mmpi.hr
tel. 01 6169 013
 
Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova
tel. 01 6169 101

Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova
tel. 01 6169 104

Područni ured za vodne putove Vukovar
tel. 032 450 613, 032 445 045; fax. 032 450 653


Uprava sigurnosti plovidbe
Kap. Siniša Orlić, ravnatelj
uprava.sigurnosti.plovidbe@pomorstvo.hr
Zvjezdana Burić, tajnica
tel. 01 6169 250; fax. 01 6169 069

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
tel. 01 6169 309; fax. 01 6169 069

Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša
tel. 01 6169 376; fax. 01 6169 069

Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove
tel. 01 6169 106; fax. 01 6169 069


Uprava za željezničku infrastrukturu i promet
Jasna Divić, ravnateljica
uprava.zeljeznice@mmpi.hr
Ksenija Kranjčić, stručni referent
tel. 01 6169 079


Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
Krešo Antonović, ravnatelj
Sandra Grivić Vojnović, tajnica
uprava@caacro.hr
tel. 01 6169 060; fax. 01 6196 393

Sektor zračnog prometa
tel. 01 6169 060; fax. 01 6196 393

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte
tel. 01 6169 110; fax. 01 6196 393


Uprava za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju
Dražen Antolović, ravnatelj
uprava-ceste@mmpi.hr
 
Gordana Vrlac, tajnica
Sektor cestovne infrastrukture
tel. 01 6169 010; fax. 01 6169 121

Snježana Vincek Skrbinac, tajnica
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161
Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta
tel. 01 6169 095; fax. 01 6169 427
Sektor cestovnog prometa
tel. 01 6169 050


Uprava za EU fondove i strateško planiranje
Damir Šoštarić, ravnatelj
fondovi@mmpi.hr
tel. 01 3783 916
fax. 01 3783 901
 
Sektor za upravljanje Operativnim programom
tel. 01 3783 978; fax. 01 3783 901

Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata
tel. 01 3783 916; fax. 01 3783 901
 

Uprava za proračun i financije
Melita Štrbić, ravnateljica
melita.strbic@mmpi.hr; proracun.financije@mmpi.hr
tel. 01 3783 944
Josipa Vukasović, tajnica
josipa.vukasovic@mmpi.hr; proracun.financije@mmpi.hr
tel. 01 3783 986, 01 6169 006; fax. 01 3783 989
 
Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole
proracun.financije@mmpi.hr
tel. 01 3783 947, 01 3783 986
 
Sektor za financijsko-računovodstvene poslove, financijske analize i potpore
proracun.financije@mmpi.hr
tel. 01 3783 980, 01 3783 986


Samostalni sektor za vanjske i europske poslove i odnose s javnošću
Služba za europske poslove i međunarodnu suradnju
Annamaria Mak, voditeljica Službe
europski.poslovi@mmpi.hr
tel. 01 6169 310
 
Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju
tel. 01 6169 310
 
Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije
tel. 01 6169 310
 
Služba za odnose s javnošću
-

novinarski upitipress@mmpi.hr
upiti građana: info@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; fax. 01 3784 521
javna savjetovanja: javna.savjetovanja@mmpi.hr
pristup informacijama: sluzbenikzainformiranje@mmpi.hr


Samostalna služba za unutarnju reviziju
Damir Ćurić, voditelj
damir.curic@mmpi.hr
tel. 01 3783 930


Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave: ePisarnica@mmpi.hr