Kontakti

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Adresa: Prisavlje 14, 10 000 Zagreb
Centrala: 01 6169 111
OIB: 22874515170
MB: 3277097
Radno vrijeme sa strankama: pon-pet 9.00 - 16.00 sati
Pisarnica: tel. 01 6169 115, 01 6169 116
BRZI KONTAKTI >>>
 
Kabinet ministra
Oleg Butković, ministar
ministar@mmpi.hr

Irena Gerovac Zrnić, tajnica Kabineta ministra
irena.gerovaczrnic@mmpi.hr
 
Marina Šamec, tajnica ministra
tel. 01 3784 520
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Lidija Vujčić, tajnica ministra
tel. 01 3784 502
fax. 01 3784 550, 01 3784 580

Tomislav Mihotić, državni tajnik za infrastrukturu
infrastruktura@mmpi.hr
Dunja Staničić, tajnica
tel. 01 3784 570;
fax. 01 6196 499

Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove
drzavni.tajnik.moreFEU@mmpi.hr
Doria Tonković, tajnica
tel. 01 6169 090
tel. 01 9783 970
fax. 01 3783 901

Ivana Škarić, glasnogovornica
ivana.skaric@mmpi.hr
tel. 01 3784 525
01 3784 550, 01 3784 580


Glavno tajništvo
Dražen Ivanušec, glavni tajnik Ministarstva
drazen.ivanusec@mmpi.hr
Željka Uzun, tajnica
zeljka.uzun@mmpi.hr
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za ljudske potencijale i upravljanje imovinom i pomoćno-tehničkim poslovima
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473
 
Sektor za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost
tel. 01 6169 150; fax. 01 6196 473

 
Uprava pomorstva
-
uprava.pomorstva@pomorstvo.hr
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956

Sektor za pomorsko dobro, morske luke i koncesije
tel. 01 6169 070; fax. 01 6169 047

Sektor pomorskog gospodarstva, pravnih, međunarodnih i EU poslova u pomorstvu
tel. 01 6169 070; fax. 01 6195 956


Uprava unutarnje plovidbe
Duška Kunštek, pomoćnica ministra
uprava.unutarnje.plovidbe@mmpi.hr
Dragana Mijić Ivanković, tajnica
tel. 01 6169 013; fax. 01 6196 505
 
Sektor pravnih, međunarodnih i EU poslova
tel. 01 6169 101; fax. 01 6196 505

Sektor gospodarstva i plovidbenih poslova
tel. 01 6169 104; fax. 01 6196 505


Uprava sigurnosti plovidbe
Kap. Siniša Orlić, pomoćnik ministra
uprava.sigurnosti.plovidbe@pomorstvo.hr
Zvjezdana Burić, tajnica
tel. 01 6169 250; fax. 01 6169 069

Sektor za inspekcijske poslove i tehničke standarde
tel. 01 6169 138; fax. 01 6169 069

Sektor za nadzor plovidbe, traganje i spašavanje i zaštitu okoliša
tel. 01 6169 027; fax. 01 6169 069

Sektor za pomorce, brodarce, upisnike i stručno-tehničke poslove
tel. 01 6169 106; fax. 01 6169 069


Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu
Alen Gospočić, pomoćnik ministra
uprava.infrastruktura@mmpi.hr
Morana Kahlina, tajnica
tel. 01 3784 543; fax. 01 3784 591

Sektor za strateške projekte i financije
tel. 01 6169 495; fax. 01 3784 591

Sektor za razvoj i unaprjeđenje infrastrukture
tel. 01 6169 010; fax. 01 6169 121

 
Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte
-
Sandra Grivić Vojnović, tajnica
uprava@caacro.hr
tel. 01 6169 060 ; fax. 01 6196 393

Sektor zračnog prometa
tel. 01 6169 060; fax. 01 6196 393

Sektor elektroničkih komunikacija i pošte
tel. 01 6169 110; fax. 01 6196 662


Uprava kopnenog prometa i inspekcije
Mario Madunić, pomoćnik ministra
pomocnik.ministra-promet@mmpi.hr
Snježana Vincek Skrbinac, tajnica
tel. 01 6169 160; fax. 01 6169 161

Sektor cestovnog prometa
tel. 01 6169 050; fax. 01 6195 941

Sektor željezničkog i intermodalnog prometa
tel. 01 6169 473; fax. 016196 477

Sektor inspekcije sigurnosti cestovnog prometa i cesta
tel. 01 6169 095; fax. 01 6169 427

Služba za pravne i opće poslove
tel. 01 6169 095; fax. 01 6169 427


Uprava za EU fondove i strateško planiranje
-
fondovi@mmpi.hr
tel. 01 3783 970
fax. 01 3783 901
 
Sektor za upravljanje Operativnim programom
tel. 01 3783 992; fax. 01 3783 901

Sektor za pripremu poziva i praćenje provedbe projekata
tel. 01 3783 921; fax. 01 3783 901
 

Uprava za proračun i financije
-
financije@mmpi.hr
Josipa Vukasović, tajnica
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
 
Sektor za proračun, financijsko upravljanje i kontrole
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989
 
Sektor za financijsko računovodstvene poslove, projektno financiranje i potpore
tel. 01 3783 986; fax. 01 3783 989


Samostalna služba za odnose s javnošću
David Radas, voditelj

novinarski upitipress@mmpi.hr
upiti građana: info@mmpi.hr
tel. 01 3784 594; fax. 01 3784 521
javna savjetovanja: javna.savjetovanja@mmpi.hr
pristup informacijama: sluzbenikzainformiranje@mmpi.hr

 
Samostalna služba za europske poslove i međunarodnu suradnju
Josipa Božinović, voditeljica
europski.poslovi@mmpi.hr
tel. 01 6169 449; fax. 01 6169 313

Odjel za donošenje zakonodavstva Europske unije i međunarodnu suradnju
tel. 01 6169 207; fax. 01 6169 313
 
Odjel za provođenje zakonodavstva Europske unije
tel. 01 6169 207; fax. 01 6169 313

 
Samostalna služba za unutarnju reviziju
Damir Ćurić, voditelj
damir.curic@mmpi.hr
tel. 01 3783 930; fax. 01 3783 999