Ministar Butković u obilasku cestovnih projekata na području Istarske županije

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković obići će radove na gradilištima cestovnih projekata na području Istarske županije u petak, 29. svibnja 2020. godine, s početkom u 10.00 sati.

Na području Istarske županije realizira se cijeli niz infrastrukturnih projekata od kojih će ministar Oleg Butković obići samo nekoliko i to „Projekt izgradnje državne ceste Rogovići - Lindarski Križ kraj Pazina“ vrijedan 42,9 milijuna kuna, projekt „Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Novigrad – Stancija Rosello“ u Novigradu vrijedan 17 milijuna kuna te projekt „Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Avenija Grada Vukovara (bivša Kolodvorska) 2. i 4. faza i izgradnja spojnog kanala oborinske odvodnje“ u Umagu vrijedan 4,6 milijuna kuna.

Program posjeta:
 
10.00  Dolazak ministra Olega Butkovića na gradilište projekta izgradnje državne ceste Rogovići - Lindarski Križ kraj Pazina (Poslovna zona Ciburi - lokacija je na trasi spojne ceste Rogovići - Lindarski Križ (u izgradnji), kojoj se pristupa sa županijske ceste oznake LC501080 .) 
10.25  Izjave za medije
10.35  Polazak ministra Olega Butkovića prema Poreču
11.30  Prijam kod mons. dr. Dražen Kutleše, biskupa Porečke i Pulske biskupije (Jurja Dobrile 3, Poreč)
12.00  Polazak ministra Olega Butkovića prema Novigradu
12.30  Dolazak ministra Olega Butkovića na lokaciju gradilišta projekta „Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Novigrad – Stancija Rosello“ (Novigrad, ispred sportske dvorane)
12.50  Mogućnost izjava za medije
13.00  Polazak ministra Olega Butkovića prema Umagu
13.20  Dolazak ministra Olega Butkovića na lokaciju gradilišta projekta „Rekonstrukcija državne ceste D75, dionica Avenija Grada Vukovara (bivša Kolodvorska) 2. i 4. faza i izgradnja spojnog kanala oborinske odvodnje“ (Umag,  na samom gradilištu rotora – Avenija Grada Vukovara)
13.35  Mogućnost izjava za medije
13.40  Završetak posjeta ministra Olega Butkovića