Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa - Završna konferencija

Završna konferencija za projekt 'Nacionalni plan razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa' koji je sufinanciran sredstvima iz Operativnog programa 'Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020', održat će se danas, 16. rujna, u organizaciji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, s početkom u 13.00 sati.

Predstavljanju konačne verzije 'Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa' ispred resornog Ministarstva nazočit će državni tajnik za more, Josip Bilaver i pomoćnik ministra, Anđelko Petrinić, dok će Projekt prezentirati predstavnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koje je ujedno i izabrano nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave za usluge izrade ovog Projekta.