Okončana savjetovanja

JAVNO SAVJETOVANJE - o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila.

Od 17. svibnja 2024. do 3. lipnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o izmjenama i dopunama Pravilnika o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=27643.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cestarini.

Od 17. svibnja 2024. do 3. lipnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o cestarini.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=27651.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu osiguravanja prometa na željezničko cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

Od 15. travnja 2024. do 15. svibnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta Pravilnika o uvjetima i načinu osiguravanja prometa na željezničko cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge. 

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=27081

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt uputa za prijavitelje i kriterija za ocjenjivanje kvalitete „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove“

Od 26. ožujka 2024. do 10. travnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta uputa za prijavitelje i kriterija za ocjenjivanje kvalitete „Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove“.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26891

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za željezničke infrastrukturne podsustave i njihovo održavanje.

Od 7. ožujka 2024. do 6. travnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za željezničke infrastrukturne podsustave i njihovo održavanje.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26750.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca.

Od 5. ožujka 2024. do 4. travnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o visini naknade za obavljanje tehničkog pregleda i tehničkog nadzora brodica i čamaca.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26719.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Od 5. ožujka 2024. do 4. travnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26715.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Pravilnika o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom

Od 4. ožujka 2024. do 3. travnja 2024. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta Pravilnika o pravilima za podsustav sigurnog odvijanja i upravljanja željezničkim prometom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26703

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Od 26. siječnja 2024. do 25. veljače 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26258.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Nacrt prijedloga Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva.

Od 5. ožujka 2024. do 20. ožujka 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Nacrt prijedloga Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26712

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Od 26. veljače 2024. do 27. ožujka 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26614

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz

Od 23. veljače 2024. do 25. ožujka 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na besplatan javni otočni cestovni prijevoz.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26581

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt “Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske” iz okvirnog zajma.

Od 22. veljače 2024. do 8. ožujka 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za Nacrt prijedloga Zakona o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt “Revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske” iz okvirnog zajma.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26554

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom.

Od 20. veljače 2024. do 6. ožujka 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26523

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Od 19. siječnja 2024. do 3. veljače 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o vrstama djelatnosti i minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26226

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o radijskoj opremi.

Od 12. siječnja 2024. do 27. siječnja 2024. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o radijskoj opremi.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=26178

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom

Od 5. prosinca 2023. do 20. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25924

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostrou na pomorskom dobru

Od 5. prosinca 2023. do 20. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostrou na pomorskom dobru.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25730

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara.

Od 29. studenoga 2023. do 29. prosinca 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25821

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA).

Od 21. studenoga 2023. do 21. prosinca 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA).

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25756

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Od 20. studenoga 2023. do 20. prosinca 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25756.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta

Od 14. studenoga 2023. do 14. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25667

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o Europskoj i Povlaštenoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom

Od 8. studenoga 2023. do 23. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta prijedloga Pravilnika o Europskoj i Povlaštenoj parkirališnoj karti za osobe s invaliditetom.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25621

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom

Od 8. studenoga 2023. do 23. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacrta Pravilnika o Europskoj i Nacionalnoj iskaznici za osobe s invaliditetom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25604

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Ažuriran (2) prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Od 3. studenoga 2023. do 18. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Ažuriranom (2) prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=25542

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom

Od 6. listopada 2023. do 5. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o sadržaju plana upravljanja pomorskim dobrom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25301

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o uvjetima davanja stvarnih i drugih prava na javnom vodnom dobru u lučku području luka unutarnjih voda

Od 10. listopada 2023. do 9. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o uvjetima davanja stvarnih i drugih prava na javnom vodnom dobru u lučku području luka unutarnjih voda.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25306

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Ažuriran prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Od 18. listopada 2023. do 2. studenoga 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25372

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu

Od 5. listopada 2023. do 25. listopada 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o numeraciji linija u javnom linijskom pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25114

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene

Od 21. rujna 2023. do 6. listopada 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2024. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=25165  

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra

Od 28. kolovoza 2023. do 10. rujna 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o namjeni radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24883

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o povlasticama u prometu

Od 12. srpnja 2023. do 11. kolovoza 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o povlasticama u prometu

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24601  

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Od 11. srpnja 2023. do 10. kolovoza 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24580

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca

Od 28. lipnja 2023. do 28. srpnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju pomoraca i/ili brodaraca.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24483.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o kriterijima za određivanje visine lučkih naknada u lukama unutarnjih voda

Od 18. srpnja 2023. do 17. kolovoza 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o kriterijima za određivanje visine lučkih naknada u lukama unutarnjih voda.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24657

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila.

Od 3. srpnja 2023. do 2. kolovoza 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispitivanju vozila.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24538

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba

Od 26. lipnja 2023. do 26. srpnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 i drugim pozivnim brojevima hitnih služba.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24461

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru

Od 13. lipnja 2023. do 13. srpnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o nacionalnom planu traganja i spašavanja osoba u pogibelji na moru.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24402

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima u pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom

Od 6. lipnja 2023. do 7. srpnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima u pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=24340

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Poziv na iskazivanje interesa za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture na ruralnim i slabo naseljenim područjima za projekt C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture koje se planira sufinancirati iz Nacionalnog plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Od 3. svibnja 2023. do 2. lipnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Pozivu na iskazivanje interesa za razvoj i implementaciju pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture na ruralnim i slabo naseljenim područjima za projekt C2.3. R4-I2 Izgradnja pasivne elektroničke komunikacijske infrastrukture koje se planira sufinancirati iz Nacionalnog plan oporavka i otpornosti 2021.-2026..

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23993

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima

Od 21. travnja 2023. do 22. svibnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima. 

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23924

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama  

Od 19. travnja 2023. do 4. svibnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23892

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa od 2023. do 2027 godine

23. ožujka 2023. do 22. travnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa od 2023. do 2027 godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23682

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o povlasticama u prometu

Od 27. ožujka 2023. do 11. travnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o povlasticama u prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23737

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu

Od 15. ožujka 2023. do 14. travnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23615

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Od 8. ožujka 2023. do 7. travnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izvanrednom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23545

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti

Od 8. ožujka 2023. do 7. travnja 2023. godine. 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23555

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova

Od 3. ožujka 2023. do 2. travnja 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23527

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Od 23. veljače 2023. do 27. ožujka 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adrese, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23430

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

Od 14. veljače 2023. do 15. ožujka 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23343

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Od 6. veljače 2023. do 20. veljače 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o dopuni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23296

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine

Od 23. siječnja 2023. do 7. veljače 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o naplati cestarine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23219

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora

Od 11. siječnja 2023. do 11. veljače 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački željezničkog inspektora.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23169

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Pravilnika o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza

Od 10. siječnja 2023. do 10. veljače 2023. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23157

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine

Od 2. siječnja 2023. do 2. veljače 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23088

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama  

Od 2. siječnja 2023. do 1. veljače 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=23070

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Od 1. prosinca 2022. do 1. siječnja 2023. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22654

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija

Od 7. prosinca 2022. do 22. prosinca 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22762

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa

Od 17. studenoga do 17. prosinca 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s Obrascem Iskaza o procjeni učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22504

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

Od 11. studenoga do 2. prosinca 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22422

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)
Izvješće o provedenom savjetovanju - komentar br. 2 - ispravak formule (.doc)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta

Od 8. studenoga do 8. prosinca 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22262

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje od 2022. do 2030. godine
 
Od 17. studenoga do 2. prosinca 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja željezničke infrastrukture za razdoblje od 2022. do 2030. godine.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22478

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom
 
Od 31. listopada do 30. studenoga 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22177

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene
 
Od 9. do 24. studenoga 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2023. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22320

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o načinu stjecanja statusa ovlaštenog službenika, programu stručnog usavršavanja, obrascu službene iskaznice, izgledu službene značke te postupku izdavanja službene iskaznice i službene značke

Od 7. do 14. studenoga 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu stjecanja statusa ovlaštenog službenika, programu stručnog usavršavanja, obrascu službene iskaznice, izgledu službene značke te postupku izdavanja službene iskaznice i službene značke.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=22245

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske
 
Od 12. listopada do 11. studenoga 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o vijanju zastave i isticanju znakova na domaćim brodovima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21967

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu.

Od 23. rujna do 24. listopada 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o općim uvjetima za gradnju u zaštitnom pružnom i infrastrukturnom pojasu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21802

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske od 2022. do 2032. godine

Od 17. kolovoza do 16. rujna 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja željezničkog sustava Republike Hrvatske od 2022. do 2032. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21614

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva
 
Od 14. srpnja do 14. kolovoza 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o registru identifikacijskih kodova i infrastrukture za alternativna goriva.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21209
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva
 
Od 14. srpnja do 14. kolovoza 2022. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o usporedbi jediničnih cijena alternativnih i konvencionalnih goriva.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21217

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja

Od 13. srpnja do 13. kolovoza 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sprječavanje onečišćenja.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21197

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema
 
Od 12. srpnja do 12. kolovoza 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Radiooprema.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21180

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Od 7. do 21. srpnja 2022. godine.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=21116

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
 
Od 6. lipnja do 6. srpnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20864
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.181/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004
 
Od 14. do 29. lipnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br.181/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br.2006/2004.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20972
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 
Od 14. do 29. lipnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20978

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta
 
Od 7. do 22. lipnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20873

-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta
 
Od 7. do 22. lipnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20875

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe
 
Od 24. svibnja do 8. lipnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o posadi plovila i plutajućih objekata unutarnje plovidbe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20762

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama
 
Od 6. do 21. svibnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20622

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o željeznici
 
Od 3. do 18. svibnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o željeznici.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20587

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o ugovorima u prijevozu u željezničkom prometu
 
Od 3. do 18. svibnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o ugovorima u prijevozu u željezničkom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20591

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona
 
Od 3. do 17. svibnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20576

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
 
Od 4. travnja do 4. svibnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20284

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata
 
Od 14. ožujka do 13. travnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o opremljenosti pojedinih vrsta uslužnih objekata.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20142

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
 
Od 22. ožujka do 6. travnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20220

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa
 
Od 1. ožujka do 1. travnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=20011

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti
 
Od 23. veljače do 25. ožujka 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o aktivnostima i postupcima za poboljšanje sigurnosti cestovne infrastrukture i reviziji cestovne sigurnosti.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19968

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekta s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama
 
Od 21. veljače do 23. ožujka 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o vizualnom identitetu, posebnim oznakama vozila i evidentiranju korištenja autocesta i objekta s naplatom cestarine za vozila iz članka 89.a Zakona o cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19954
 
Odgovori na pristigle komentare
(.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati radionice ovlaštene za održavanje željezničkih vozila
 
Od 14. veljače do 16. ožujka 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati radionice ovlaštene za održavanje željezničkih vozila.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19898

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
 
Od 25. siječnja do 25. veljače 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ovlaštenju strojovođa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19723
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama
 
Od 24. siječnja do 24. veljače 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19709

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta
 
Od 4. do 20. veljače 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije prometa i transporta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19848

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
 
Od 24. siječnja do 22. veljače 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19712

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila

Od 30. prosinca 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19570

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj

Od 30. prosinca 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj.

 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19576

-------------------------------
 

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine

Od 30. prosinca 2021. godine do 31. siječnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine.

 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19580

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku

Od 13. prosinca 2021. godine do 13. siječnja 2022. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19456

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Od 22. do 27. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19527

Obrazloženje skraćenog trajanja javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

 
Od 15. studenoga do 10. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19174

-------------------------------

 
Od 16. studenog do 16. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o označavanju autocesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19204

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava
 
Od 16. studenog do 16. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o popisu poslova izvršnih radnika željezničkog sustava.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19211

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomorskoj opremi
 
Od 11. studenog do 13. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o pomorskoj opremi.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19145

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
 
Od 12. studenog do 12. prosinca 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19164

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Od 26. listopada do 26. studenog 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=19025

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu
 
Od 15. do 31. listopada 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18941

Obrazloženje skraćenog postupka javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda
 
Od 12. do 27. listopada 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=18889

22.10.2021. - OBAVIJEST O SKRAĆENOM JAVNOM SAVJETOVANJU za Nacrt prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda i Obrascu iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
 
Od 24. rujna do 25. listopada 2021. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17619

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene
 
Od 21. rujna do 06. listopada 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2022. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17564

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva
 
Od 2. rujna do 2. listopada 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17449

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina i Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina (  1. dio /  2. dio )
 
Od 1. rujna do 1. listopada 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od deset godina te javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od deset godina (+ Ne-tehnički sažetak).
 
Izvješće o provedenom savjetovanju za Strategiju razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od deset godina: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17066
Izvješće o provedenom savjetovanju za Stratešku studiju utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od deset godina: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17130
Izvješće o provedenom savjetovanju za Stratešku studiju utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u RH za razdoblje od deset godina - Ne-tehnički sažetak: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17151

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama
 
Od 2. kolovoza do 3. rujna 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17196

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi
 
Od 16. srpnja do 16. kolovoza 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za statutarnu certifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=17060

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja pokusne plovidbe
 
Od 6. srpnja do 9. kolovoza 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanju pokusne plovidbe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16985

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine
 
Od 30. lipnja do 30. srpnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16939

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju
 
Od 25. svibnja do 25. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16680

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
 
Od 17. svibnja do 17. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16614

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Srednjoročni plan razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina
 
Od 14. svibnja do 14. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Srednjoročnom planu razvitka vodnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske za razdoblje od deset godina.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16578

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske
 
Od 21. svibnja do 13. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16666

- Obrazloženje skraćenog trajanja javnog savjetovanja (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom

Od 4. svibnja do 18. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16497

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o raspremi
 
Od 4. svibnja do 3. lipnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o raspremi.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16488

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga
 
Od 03. do 23. svibnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o razvrstavanju željezničkih pruga.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16482

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku 

Od 03. ožujka do 06. travnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o određivanju javnih cesta po kojima se mora odvijati tranzitni promet teretnih vozila kroz Republiku Hrvatsku.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=16124

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu 
 
Od 27. siječnja do 11. veljače 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o promicanju čistih vozila u cestovnom prijevozu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15823

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
 
Od 18. prosinca 2020. do 18. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje za Nacrt Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15696
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta
 
Od 15. prosinca 2020. do 15. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dopuni Pravilnika o prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15655

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta
 
Od 14. prosinca 2020. do 14. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ophodnji javnih cesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15632

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora

Od 10. prosinca 2020. do 10. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Modernizacije i restrukturiranja željezničkog sektora.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15601

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Strateška studija utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine
 
Od 7. prosinca 2020. do 8. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15457

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Prijedlog Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu
 
Od 3. prosinca 2020. do 4. siječnja 2021. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15492
 
-------------------------------
2020.
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

Od 9. do 24. prosinca 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Ažuriranom prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15588

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Prijedlog Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine
 
Od 25. studenog do 27. prosinca 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Nacionalnog plana razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2021. do 2027. godine.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15391
Dodatni dokumenti savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/15391

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Od 15. do 28. prosinca 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15662.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta

Od 14. do 30. prosinca 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju cesta .

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15638

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) - Verifikacija ciljanih područja (mapiranje)

Od 09. studenog do 09. prosinca 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) - Verifikacija ciljanih područja (mapiranje).

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15256

Prilozi savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/15256

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

 
Od 11. do 26. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti MMPI-a za 2021. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15294

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -   Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 
Od 3. do 18. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15220

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
Od 26. listopada do 26. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=15149

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977.
 
Od 13. listopada do 13. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977..
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14975

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
 
Od 9. listopada do 9. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14954

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009.
 
Od 2. listopada do 2. studenog 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009..
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14901

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta
 
Od 28. rujna do 28. listopada 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14852

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu 
 
Od 31. kolovoza do 30. rujna 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14346

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
 
Od 7. do 22. rujna 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14549

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene
 
Od 11. do 28. rujna 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2021. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14724

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
 
Od 16. lipnja do 16. srpnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14381

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
Od 03. do 20. srpnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o željeznici, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14425

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o dopuni Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
Od 03. do 20. srpnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o dopuni Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14429

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radio frekvencijskog spektra
 
Od 22. svibnja do 07. lipnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14222

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
 
Od 24. travnja do 09. svibnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=14032

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe
 
Od 05. ožujka do 04. travnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja  Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi plovila unutarnje plovidbe .
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13710

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470 - 790 MHz

Od 06. do 21. ožujka 2020. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Nacionalnog plana djelovanja za uporabu frekvencijskog pojasa 470 - 790 MHz.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13735

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 
Od 18. veljače  do 19. ožujka 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila i prometa na cestama
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13569

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti
 
Od 17. veljače do 18. ožujka 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za Europsku elektroničku naplatu cestarine i elementima interoperabilnosti.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13556

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja, uklanjanja i deaktiviranja, održavanja, klasifikacije i kategorizacije objekata sigurnosti plovidbe, te sustavu obilježavanja, vrstama i karakteristikama objekata sigurnosti plovidbe
 
Od 12. veljače do 13. ožujka 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu i uvjetima postavljanja, uklanjanja i deaktiviranja, održavanja, klasifikacije i kategorizacije objekata sigurnosti plovidbe, te sustavu obilježavanja, vrstama i karakteristikama objekata sigurnosti plovidbe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13468

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova - sigurnosna zaštita broda
 
Od 04. veljače do 05. ožujka 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova - sigurnosna zaštita broda.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13391

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu
 
Od 14. siječnja do 13. veljače 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13201

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
 
Od 15. siječnja do 14. veljače 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13230

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
 
Od 8. do 23. siječnja 2020. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama, te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=13156

-------------------------------
2019.
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
 
Od 5. do 22. prosinca  2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12812

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda
 
Od 22. studenog do 22. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku i načinu korištenja prava na porez po tonaži broda.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12668

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

Od 5. do 16. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12819

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom
 
Od 2. do 18. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ispravama, dokumentima i podacima o pomorskom prometu te o njihovoj dostavi, prikupljanju i razmjeni, kao i o načinu i uvjetima izdavanja odobrenja za slobodan promet s obalom.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12819

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama
 
Od 29. studenog do 14. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o brodicama, čamcima i jahtama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12749

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe
 
Od 21. studenog do 15. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za sigurnost plovidbe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12645

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
 
Od 21. studenog do 15. prosinca  2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na Središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica
 
Izvješće o provedenom savjetovanju možete pogledati na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12654

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova
 
Od 29. studenog do 14. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o upisniku brodova, ispravama te najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis brodova u upisnik brodova.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12733

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu 
 
Od 20. studenog do 5. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12633

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 -  Prijedlog Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja
 
Od 20. studenog do 5. prosinca 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o  Prijedlogu Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, sprječavanje onečišćenja.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12627

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
 
Od 10. svibnja do 10. lipnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10896

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama
 
Od 28. listopada do 12. studenog 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12417

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJENacrt prijedloga Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima
 
Od 20. rujna do 21. listopada 2019. godine.
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12068

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa
 
Od 30. rujna do 30. listopada 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12179

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene
 
Od 27. rujna do 12. listopada 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2020. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12166

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj
 
Od 7. do 22. listopada 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=12242

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova
 
Od 5. rujna do 7. listopada 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11955

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
 
Od 13. do 28. rujna 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11967

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika
 
 
Od 10. do 25. rujna 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o pokriću troškova plaća i doprinosa vježbenika.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11972

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama
 
 
Od 13. veljače do 15. ožujka 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10268

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama
 
 
Od 12. veljače do 14. ožujka 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10256

-------------------------------


JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona i Obrazac Iskaza o procjeni učinaka propisa
 
 
Od 1. kolovoza. do 2. rujna 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona i Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11579

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o radijskoj opremi
 
 
Od 17. srpnja. do 18. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radijskoj opremi.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11300

-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti
 
 
Od 17. srpnja. do 18. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11295  
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEJavno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
 

Od 9. do 24. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11798

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEJavno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
 
Od 9. do 24. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11776

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
 
Od 9. do 24. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11803

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEJavno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
Od 9. do 24. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11780

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Konačnim prijedlogom Zakona
 
Od 9. do 24. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta, s Konačnim prijedlogom Zakona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11785

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu
  
Od 24. srpnja do 8. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11508
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJEObrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta
  
Od 24. srpnja do 8. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11505
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJEObrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama
  
Od 24. srpnja do 8. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11499
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJEObrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 
Od 24. srpnja do 8. kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11494
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJEObrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o cestama
 
Od 24. srpnja do 8 kolovoza 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11488

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
 
Od 12. do 27. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10708

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara
 
Od 7. lipnja do 8. srpnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti žičara.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=11067

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike
 
Od 6. svibnja do 4. lipnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o najmanjem iznosu pokrića odgovornosti za željezničke prijevoznike.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10852

-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava 
 
Od 19. travnja do 20. svibnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10766

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
 
Od 11. ožujka do 12. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10474

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama
 
Od 24. travnja do 24. svibnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10801

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o službenoj iskaznici i znački, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, označavanju vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta te načinu zaustavljanja vozila radi nadzora
 
Od 1. ožujka do 1. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o službenoj iskaznici i znački, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, označavanju vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta te načinu zaustavljanja vozila radi nadzora.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10416

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu
 
Od 14. ožujka do 15. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o putnom listu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10524

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
 
Od 22. veljače do 11. ožujka 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10377

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o Plovputu
 
Od 15. do 30. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o Plovputu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10724

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova
 
Od 3. travnja do 3. svibnja  2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10654

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
 - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Od 29. ožujka do 12.  travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o radionicama za tahografe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10619

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
Prijedlog Pravilnika o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu
 
Od 8. ožujka do 8. travnja 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o načinu obavljanja stručnog tehničkog pregleda žičare te izgledu i sadržaju zapisnika o izvršenom stručnom tehničkom pregledu.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10458

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o radionicama za tahografe
 
Od 13. kolovoza do 13. rujna 2018. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o radionicama za tahografe.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8265

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona
 
Od 31. listopada do 30. studenog 2018. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ograničavanju uporabe pojedinih javnih cesta za promet teretnih vozila čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9211

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJENacrt prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka
 
Od 11. do  26. veljače 2019. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrt prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=10245

-------------------------------
2018.
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJEPrijedlog Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

Od 10. listopada do 12. studenog 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8896

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o pružanju informacija o multimodalnim putovanjima.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9586

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno - tehničkog pregleda za žičare

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno - tehničkog pregleda za žičare.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9422

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o željeznici
 
Od 05. listopada do 05. studenog 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o željeznici.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8856

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
 
Od 19. listopada do 04. studenog 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9123

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Ažurirani Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

Od 17. listopada do 02. studenog 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=9084

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o prijenosu podataka u Središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika

Od 13. kolovoza do 13. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prijenosu podataka u Središnju bazu tahografskih podataka te načinu vođenja evidencije o radnom vremenu mobilnih radnika.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8261.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona
 
Od 12. do 27. listopada 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8945

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, s Nacrtom konačnog prijedloga Zakona

Od 11. do 26. listopada 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, o Nacrtom konačnog prijedloga Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8926

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izvanrednom prijevozu
 
Od 27. kolovoza do 11. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8381

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene učinaka propisa
 
Od 14. do 30. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2019. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8608

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda

Od 12. do 27. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje  o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8489

JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

-------------------------------

Od 12. do 27. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8492

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE
 
Od 31. srpnja do 31. kolovoza 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje  o Prijedlogu Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere ovlaštenih pravnih osoba.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8171
 
-------------------------------
 
JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama
 
Od 25. srpnja do 27. kolovoza 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8120

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
 
Od 3. kolovoza do 3. rujna 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8214

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
 
Od 18. srpnja do 20. kolovoza 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga prava putnika u željezničkom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8066

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  
Prijedlog Pravilnika o izvanrednom prijevozu

Od 03. srpnja do 4. kolovoza 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izvanrednom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7904

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE 
-  Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa
 
Od 29. lipnja  do 16. srpnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7879
 
Dana 20. srpnja 2018. godine ponovno je započeo postupak internetskog savjetovanja za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću „e-Savjetovanja“:
 
Produljenje javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika sa Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=8095

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE 
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
 
Od 25. svibnja do 26. lipnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7575

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava
 
Od 27. travnja do 28. svibnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7341

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o autobusnim kolodvorima
 
Od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o autobusnim kolodvorima.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7503
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o dozvolama za prijevoz tereta
 
Od 18. svibnja do 04. lipnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlog Pravilnika o dozvolama za prijevoz tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7509
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -
  Prijedlog Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu
 
Od 11. do 28. svibnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7435
 
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o putnom listu
 
Od 11. do 28. svibnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o putnom listu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7439

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu

Od 24. svibnja do 08. lipnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7445

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Od 7. do 22. svibnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7386

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača

Od 7. do 22. svibnja 2018. godine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7383

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7380

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama
 
Od 11. do 28. svibnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7445
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
 
Od 04. svibnja do 4. lipnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7363

-------------------------------
JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu

Od 19. ožujka do 19. travnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7078
 
-------------------------------
JAVNO SAVJETOVANJE
- Nacrt prijedloga Zakona o žičarama
 
Od 06. ožujka do 06. travnja 2018. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o žičarama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7049

-------------------------------
JAVNO SAVJETOVANJE 
-  Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom
 
Od 29. ožujka do 30. travnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uređajima, opremi i sustavima za pogon motornih vozila plinom

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7167

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE -  Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju
 
Od 16. veljače do 19. ožujka 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pomorskom peljarenju.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6957

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Program rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018. do 2022. godine
 

Od 01. ožujka do 03. travnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa rješavanja željezničko-cestovnih i pješačkih prijelaza preko pruge za razdoblje od 2018. do 2022. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=7031

-------------------------------
JAVNO SAVJETOVANJE - o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu_objava Izvješća (.docx)

01. do 31. prosinca 2017. godine
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu Iskaza o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6492
 
 
Očitovanje Ministarstva na primjedbe i prijedloge vezane za Nacrt ZPCP zaprimljene izvan sustava e-Savjetovanja: https://esavjetovanja.gov.hr/Documents/List/6492

-------------------------------


JAVNO SAVJETOVANJE -  Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama
 
07. do 23. veljače 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6910

-------------------------------
2017.
-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE 
-  Nacrt prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu 
 
15. prosinca 2017. godine do 15. siječnja 2018. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o službenoj iskaznici i znački inspektora za regulaciju tržišta željezničkih usluga i zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6638JAVNO SAVJETOVANJE -  Ažurirani Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama
1. do 18. prosinca 2017. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i Obrascu prethodne procjene učinaka propisa na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6463


-------------------------------
NACRT PRIJEDLOGA -  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
28. studenog do 14. prosinca 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6446

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Ažurirani prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i Obrazac prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o prijevozu u cestovnom prometu
15. do 30. studenog 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o ažuriranom Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i Obrascu prethodne procjene učinaka propisa na nacrt Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6356

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o željeznici
8. do 23. studenog 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o željeznici.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6332

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i pripadajući obrasci prethodne procjene učinaka propisa
3. do 20. studenog 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za 2018. godinu i pripadajućim obrascima prethodne procjene učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6289

-------------------------------

NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta


13. studenoga do 14. prosinca  2017. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=6346

NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta
 
11. rujna do 11. listopada  2017. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5978NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta
 

13. srpnja do 12. kolovoza 2017. 


Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5683
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o voznom redu u željezničkom prometu


10. srpnja do 10. kolovoza 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o voznom redu u željezničkom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5671
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o načinu i postupku prodaje broda na javnoj dražbi


09. lipnja do 10. srpnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu i postupku prodaje broda na javnoj dražbi.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5538

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.)

08. lipnja do 08. srpnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. - 2030.) (+Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja 2017. - 2030.).

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strategija prometnog razvoja RH 2017- 2030): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5509

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja  RH 2017 - 2030): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5513
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o unutarnjem redu željezničkog sustava


05. lipnja do 06. srpnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o unutarnjem redu željezničkog sustava.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5497
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava


26. svibnja do 26. lipnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju izvršnih radnika željezničkog sustava.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5455
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe


15. do 31. svibnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5364
 
NACRT PRIJEDLOGA - Uredba o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske


06. do 21. travnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjenama Uredbe o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5117
 
 

NACRT PRIJEDLOGA - Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka


05. do 19. travnja 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=5085
 
NACRT PRIJEDLOGA - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama


23. veljače do 10. ožujka 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4839
 
NACRT PRIJEDLOGA - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova


21. veljače do 08. ožujka 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkom održavanju vodnih putova.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4775
 
NACRT PRIJEDLOGA - Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT


17.veljače do 21. ožujka 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama - HRVATSKI HIDROGRAFSKI INSTITUT.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4756
 
Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac

16. veljače 20. ožujka 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac (+Ne-tehnički sažetak).

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4728

Izvješće o provedenom savjetovanju (Ne-tehnički sažetak) : https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4722
 
NACRT PRIJEDLOGA - Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu


14. veljače do 17. ožujka 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4696
 
NACRT PRIJEDLOGA - Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku


16. siječnja do 16. veljače 2017.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog plana razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku (+Strateška studija utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak).

Izvješće o provedenom savjetovanju (Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4553

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška studija utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4550

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška studija utjecaja na okoliš za Nacionalni plan razvoja luka od osobitoga (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku - Ne-tehnički sažetak): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4547

-------------------------------
2016.
-------------------------------

 NACRT - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama


30. prosinca  2016. godine do 16. siječnja 2017. godine
 
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4523

 
Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac

23. studenog do 21. prosinca 2016. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strateškoj procjeni utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac (+Ne-tehnički sažetak).

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb - Karlovac): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4388

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška procjena utjecaja na okoliš za Masterplan razvoja prometne infrastrukture na relaciji autoceste Zagreb-Karlovac - Ne-tehnički sažetak): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4383

 
NACRT - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici


11. do 25. studenog 2016. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznici.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4321

 
NACRT - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama


02. do 17. studenog 2016. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4247

 
NACRT - Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere


28. listopada do 28. studenog 2016. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti hidrografske izmjere.

Izvješće o provedenom savjetovanju:  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4213

 
Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja


26. listopada 26. studenog 2016. godine

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacionalnom planu razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja (+Strateška studija utjecaja na okoliš i Ne-tehnički sažetak).

Izvješće o provedenom savjetovanju (Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4172

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4158

Izvješće o provedenom savjetovanju (Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja - Netehnički sažetak): https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4146

 
NACRT - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radionicama za tahografe

23. rujna do 24. listopada 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radionicama za tahografe.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4073

 
NACRT - Pravilnik o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom


19. rujna do 19. listopada 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu i uvjetima za sigurno odvijanje i upravljanje željezničkim prometom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=4030

 
Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI)


31. kolovoza do 30. rujna 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI).

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3947

 
NACRT - Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara


26. kolovoza do 12. rujna 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti i podsustava žičara.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3939

 
NACRT - Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu


23. kolovoza do 16. rujna 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3930

 
NACRT - Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

29. srpnja do 14. kolovoza 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3873

 
NACRT - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu s Konačnim prijedlogom Zakona

28. srpnja do 29. kolovoza 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu s Konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3853

 
NACRT - Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta

26. srpnja do 19. kolovoza 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti brodarskog agenta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3818

 
NACRT - Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava

12. do 26. srpnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku utvrđivanja prisutnosti alkohola, opojnih droga i psihotropnih tvari u organizmu izvršnih radnika željezničkog sustava.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3680

 
NACRT -  Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

04. do 19. srpnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3624

 
NACRT - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

01. do 18. srpnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3602

 
NACRT - Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine

01. do 15. srpnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3608

 
NACRT - Zakon o kombiniranom prijevozu tereta i Iskaz o procjeni učinaka propisa

14. do 29. lipnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta i Iskazu o procjeni učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3470

 
NACRT - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama

07. do 23. lipnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o poštanskim markama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3439
 
Iskaz o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta

12. svibnja do 13. lipnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3253
 

NACRT - Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva

04. do 19. svibnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3192
 
 
NACRT - Zakon o potvrđivanju Protokola iz 1978. godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956. godine s Konačnim prijedlogom Zakona


03. do 18. svibnja 2016. godine     

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola iz 1978. godine uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe cestom (CMR) iz 1956. godine s Konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3197

 
NACRT - Zakon o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.


27. travnja do 12. svibnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Europske zajednice Međunarodnoj konvenciji o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe - EUROCONTROL od 13. prosinca 1960. kako je u nekoliko navrata izmijenjena te usuglašena Protokolom od 27. lipnja 1997.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=3149

 
NACRT - Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

05. travnja do 05. svibnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2985

 
NACRT - Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama

04. do 19. travnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2982
 
 
NACRT - Pravilnik o radijskoj opremi


29. ožujka do 29. travnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o radijskoj opremi.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2954

 
NACRT -  Pravilnik o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja

24. ožujka do 08. travnja 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o službenim pomorskim navigacijskim kartama i publikacijama, njihovom sadržaju, načinu i uvjetima izrade, izdavanja i održavanja.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2935

 
Javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva

23. veljače do 23. ožujka 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Iskazu o procjeni učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2845

 
NACRT - Zakon o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i Iskazu o procjeni učinaka propisa

12. do 26. veljače 2016. godine     

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina i Iskazu o procjeni učinaka propisa.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2741

 
NACRT - Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

05. veljače do 06. ožujka 2016. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2692

-------------------------------
2015.
-------------------------------


NACRT - Pravilnik o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti

02. do 17. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2384

 
NACRT - Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom

30. studenog do 15. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2372
 
NACRT - Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

17. studenog do 17. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o kombiniranom prijevozu tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2296

 
NACRT - Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra

13. studenog do 14. prosinca 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2289

 
NACRT - Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112

19. listopada do 19. studenog 2015. godine
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2166


Javno savjetovanje o Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu

07. do 23. listopada 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2016. godinu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=2098

 
NACRT - Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge

08. do 23. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1903

 
NACRT - Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
04. do 20. rujna 2015. Godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1885

 
NACRT - Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu

31. kolovoza do 15. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1859
 
NACRT - Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

31. kolovoza do 15. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1861
 
 
NACRT - Pravilnik o željezničkim vozilima

18. kolovoza do 04. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o željezničkim vozilima.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1827

 
Strateška studija utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i prateće programe ONP i NP-BBI

07. kolovoza do 07. rujna 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i prateće programe ONP i NP-BBI.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1810

 
NACRT - Pravilnik o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav

22. srpnja do 06. kolovoza 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni željeznički infrastrukturni podsustav.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1668

 
NACRT - Pravilnik o visini naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

20. srpnja do 04. kolovoza 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o visini naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1650

 
NACRT - Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s konačnim prijedlogom Zakona

16. do 31. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1612


NACRT - Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza             
 
16. do 31. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza.
             .
Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1614

 
NACRT - Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu

16. do 30. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1623

 
Nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva

15. srpnja do 15. kolovoza 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacionalnom okviru politike za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1581

 
Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine

03. srpnja do 01. rujna 2015. godine          
  
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strategiji razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1512

 
Savjetovanje o prijedlogu Iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu s Konačnim  prijedlogom Zakona

03. do 18. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o prijedlogu Iskaza i Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu s Konačnim  prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1514


NACRT - Pravilnik o natjecateljskom vozilu

01. do 16. srpnja 2015. godine      

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o natjecateljskom vozilu.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1496

 
NACRT -  Prijedlog Iskaza za Zakon o kombiniranom prijevozu tereta

26. lipnja do 26. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Iskaza za Zakon o kombiniranom prijevozu tereta.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1484

 
NACRT - Zakon o lučkim kapetanijama i službama sigurnosti plovidbe s Konačnim prijedlogom Zakona

17. lipnja do 03. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o lučkim kapetanijama i službama sigurnosti plovidbe s Konačnim prijedlogom Zakona.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1439

 
NACRT - Pravilnik o tehničkim uvjetima za turističko vozilo

08. lipnja do 08. srpnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o tehničkim uvjetima za turističko vozilo.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1355

 
NACRT - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama

27. svibnja do 10.  lipnja 2015. godine        

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1220
 
 
Strateška studija o utjecaju na okoliš izmjena i dopuna Operativnog programa Promet 2007. - 2013.

25. svibnja do 26. lipnja 2015. godine

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture provelo je na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja javno savjetovanje o Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš izmjena i dopuna Operativnog programa Promet 2007. - 2013.

Izvješće o provedenom savjetovanju: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/EconReport?entityId=1180


OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture i Državni ured za upravljanje državnom imovinom
27. svibnja do 10. lipnja

Pokrenuto je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama i povodom Nacrta prijedloga Zakona o postupku razduživanja strateških trgovačkih društava Hrvatske autoceste d.o.o i Autocesta Rijeka - Zagreb d.d. privatizacijom trgovačkog društva Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.d..

Savjetovanja se provode putem Središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću „e-Savjetovanja
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.
Kako se uključiti doznajte putem linka:
https://savjetovanja.gov.hr/o-savjetovanjima/sto-su-to-e-savjetovanja-i-kako-se-ukljuciti-1123/1123.

-------------------------------


OBAVIJEST O JAVNOM SAVJETOVANJU - UREDA VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST
27. travnja do 27. svibnja


Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovalo je u procesu izrade NACRTA PRIJEDLOGA NACIONALNE STRATEGIJE KIBERNETIČKE SIGURNOSTI (NSKS) i Akcijskog plana za njezinu provedbu, za koji Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost provodi postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću od 27. travnja do 27. svibnja 2015. godine. Više informacija na: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
23. travnja do 21. svibnja

 

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA ZA ZAKON O MJERAMA ZA SMANJENJE TROŠKOV A POSTAVLJANJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH MREŽA VELIKIH BRZINA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE / INFORMACIJA >>> više >>>

PRILOG
1. Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
2. Očitovanje na zaprimljene primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)
3. Zapisnik o održanoj Radionici o Zakonu, uz predstavljanje teksta Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka propisa (.pdf)
4. Primjedbe pravne osobe koja je sudjelovala u javnom savjetovanju (Hrvatski Telekom d.d.) (.pdf)

-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
16. travnja do 18. svibnja

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA S TEZAMA ZA PRIPREMU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (.pdf)

OBRAZLOŽENJE / INFORMACIJA >>> više >>>


-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
10. - 27. travnja

 

P R I J E D L O G  -  NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRILOG
OBRAZAC - izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
PRIMJEDBE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI NA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

Primjedbe pravnih i fizičkih osoba koje su sudjelovale u javnom savjetovanju
HP d.d. (.pdf)
CityEx d.o.o. (.pdf)
Politička stranka - ORAH (.pdf)
Fizička osoba - Tvrtko Trlek (.pdf)

OBRAZAC - PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)
TEZE - o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, s Konačnim prijedlogom Zakona (.pdf)


-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
23. ožujka - 10. travnja

 

P R I J E D L O G  -  PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

23.02.2016.

Izvješće - Pravilnik / strojovođe (.pdf)-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
19. ožujka - 3. travnja

P R I J E D L O G  -  PRAVILNIKA O PROMETNIM ZNAKOVIMA, SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


-------------------------------

JAVNO SAVJETOVANJE
27. veljače - 13. ožujka

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

PRILOG

PRETHODNA PROCJENA - ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNIM LUKAMA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

23.02.2016.

Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za NPZ o izmjenama i dopunama o ZZL (.pdf)


-------------------------------


JAVNO SAVJETOVANJE
9. prosinca - 9. siječnja 2015.

 

N A C R T   U R E D B E - O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA SIGURNOSNIH ISTRAGA POMORSKIH NESREĆA I NEZGODA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

23.02.2016.

Obrazac Izvješća Uredba o sigurnosnim istragama 09.12.14.-09.01.15 (.pdf)


________________________

2014.
________________________JAVNO SAVJETOVANJE
24. studenoga - 24. prosinca

 

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE NA CESTAMA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

 

-------------------------------


JAVNO SAVJETOVANJE
1. - 16. prosinca

 

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


-------------------------------


JAVNO SAVJETOVANJE
14. - 29. studenoga
 

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
12. - 27. studenoga
 

N A C R T   P R I J E D L O G A  -  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
31. listopada - 15. studenog

P R I J E D L O G -  PLANA NORMATIVNIH AKTIVNOSTI MINISTARSTVA POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU (.pdf)
 

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Plan normativnih aktivnosti (.pdf)

PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSNOJ ZAŠTITI POMORSKIH BRODOVA I LUKA (.pdf)
PRETHODNA PROCJENA ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (.pdf)
PRETHODNA PROCJENA ZA Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
28. listopada - 12. studenog

P R I J E D L O G - Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆA - O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)
OBRAZAC PRIMJEDBI - NA PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (.pdf)
 

Primjedbe pravnih osoba koje su sudjelovale u javnom savjetovanju

OT - Optima telekom d.o.o. (.pdf)
VIPnet d.o.o. (.pdf)
Udruga pokretnih komunikacija Hrvatske (UPKH) (.pdf)


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
7. listopada - 6. studenog

P R I J E D L O G - Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (.pdf)

P R I J E D L O G - Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆA - O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)
OBRAZAC PRIMJEDBI - NA PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ DO 2020.GODINE I AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE STRATEGIJE (.pdf)


Primjedbe pravnih / fizičkih osoba koje su sudjelovale u javnom savjetovanju

Tvrtko Trlek - Primjedbe na objavljeni prijedlog Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga i pripadajući Akcijski plan (.pdf)


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
3. listopada - 2. studenog

P R I J E D L O G P R A V I L N I K A - O BRODARSKIM KNJIŽICAMA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Pravilnik o brodarskim knjižicama (.pdf)


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
1. listopada - 31. listopada

P R I J E D L O G P R A V I L N I K A - O SLUŽBENOJ ISKAZNICI ŽELJEZNIČKIH INSPEKTORA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRILOG

OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
PRIMJEDBE zainteresirane javnosti (.pdf)


___________________


JAVNO SAVJETOVANJE
1. listopada - 31. listopada


 

N A C R T - PRAVILNIKA O SLUŽBENIM ISKAZNICAMA I ZNAČKAMA INSPEKTORA ZA ZAŠTITU PRAVA PUTNIKA U ŽELJEZNIČKOM PRIJEVOZU (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRILOG

OBRAZAC izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
PRIMJEDBE zainteresirane javnosti (.pdf)


____________________


JAVNO SAVJETOVANJE
18. rujna - 18. listopada

 

N A C R T - UREDBE - O JEDINSTVENOM SUČELJU ZA FORMALNOSTI U POMORSKOM PROMETU (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>> više >>>

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
07. kolovoza - 30. rujna 2014.

N A C R T - NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE AGREGACIJSKE INFRASTRUKTURE (NP-BBI) (.pdf)

Prilozi uz Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture:

Prilog Nacionalnom programu, koji trebaju ispuniti operatori koji sudjeluju u javnoj raspravi (.xlsx)
Osnovna pitanja za operatore, zajedno s objašnjenjima (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>>


PRILOG

O Č I T O V A NJ E  -  Ministarstva na prijedloge s javne rasprave (.pdf)

I S P U NJ E N I   O B R A Z A C  -  IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
26. lipnja - 27. srpnja 2014.

N A C R T - STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (2014. - 2030.) (.pdf)
N A C R T - STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (2014. - 2030.) (.pdf)


DODACI za NACRT STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (2014. - 2030.):

DODATAK 1. - ANALIZA PODATAKA (.pdf)
DODATAK 2. - ANALIZA SEKTORA (.pdf)

DODACI za NACRT STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE (2014. - 2030.):

GLAVNA OCJENA PRIHVATLJIVOSTI STRATEGIJE PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA EKOLOŠKU MREŽU (.pdf)


OBRAZLOŽENJE >>>

PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)
PRIMJEDBE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI (.pdf)


______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
4. - 20. lipnja

 

N A C R T - PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE

PRETHODNA PROCJENA UČINAKA PROPISA (.pdf)

 

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
28. svibnja - 11. lipnja

P R A V I L N I K  -  O KORIŠTENJU CESTOVNOG ZEMLJIŠTA I OBAVLJANJU PRATEĆIH DJELATNOSTI NA JAVNOJ CESTI (.pdf)
 
OBRAZLOŽENJE (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
28. svibnja - 11. lipnja

 

P R A V I L N I K  -  O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU (.pdf)
 
OBRAZLOŽENJE (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
30. travnja - 14. svibnja

 

P R A V I L N I K  -  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA (.pdf)
 
OBRAZLOŽENJE (.pdf)
 

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
14. - 29. travnja

 

N A C R T  P R A V I L N I K A -  O UREĐAJIMA, OPREMI I SUSTAVIMA ZA POGON MOTORNIH VOZILA PLINOM (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
20. ožujka - 4. travnja

 

N A C R T  P R A V I L N I K A - o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis (.pdf)

N A C R T  P R A V I L N I K A - o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 1 (.pdf)
Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2 (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
17. ožujka - 28. ožujka

N A C R T - PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ I UVOĐENJE INTELIGENTNIH TRANSPORTNIH SUSTAVA U CESTOVNOM PROMETU 2014-2018 (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


_______________________


JAVNO SAVJETOVANJE
24. veljače - 25. ožujka

N A C R T - PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA OBAVLJANJE LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju - Pravilnik o dozvolama za linijski prijevoz (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE
26. veljače - 14. ožujka

N A C R T - PRAVILNIKA O KATEGORIZACIJI AUTOBUSNIH KOLODVORA (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju - Pravilnik o kategorizaciji kolodvora (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE
21. veljače - 7. ožujka

N A C R T - STRATEGIJE POMORSKOG RAZVITKA I INTEGRALNE POMORSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>>


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike - KOMENTARI (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

11. - 26. veljače

N A C R T - PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA - s obrazloženjem (.pdf)


PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću  ZOHD (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

5. - 20. veljače


 

N A C R T  -  PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>>


PRILOG


Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - ZIDZEK (.pdf)

Primjedbe zainteresirane javnosti - ZIDZEK (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

5. - 20. veljače

 

N A C R T  -  PRIJEDLOGA ZAKONA O REGULACIJI TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

OBRAZLOŽENJE >>>


PRILOG


OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - ZRTZU (.pdf)

PRIMJEDBE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI - ZRTZU (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE
17. prosinca 2013. - 18. veljače 2014.

 

Z A K O N  -  O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA - radna verzija (.pdf)

 
OBRAZLOŽENJE (.pdf)

 

PRILOG


OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)


________________________

 
JAVNO SAVJETOVANJE

22. siječnja - 5. veljače

 

NACRT PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O INSPEKCIJI SIGURNOSTI UNUTARNJE PLOVIDBE (.pdf)
 

OBRAZLOŽENJE - za donošenje Pravilnika >>>

PRILOG

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću - Pravilnik o inspekciji sigurnosti unutarnje plovidbe (.pdf)________________________

2013.
________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

30. prosinca 2013. - 20. siječnja 2014.

 

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA (.pdf)

PRILOG

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-ZOPLUV (.pdf)
Primjedbe zainteresirane javnosti-ZOPLUV (.pdf)


________________________


JAVNO SAVJETOVANJE


4. - 31. prosinca
 

NAREDBA - O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA>>>

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

NAREDBA - O VISINI NAKNADA KOJE PLAĆAJU VLASNICI POMORSKIH OBJEKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ>>>

OBRAZLOŽENJE________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

28. studenog - 28. prosinca

 

O D L U K A - O PROVOĐENJU POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE>>>

OBRAZLOŽENJE


PRILOG

             -STRATEGIJA PROMETNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE  - ciljevi i programska polazišta (.pdf)

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

__________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

18. studenog - 18. prosinca

 

P R I J E D L O G - OKVIRNOG NACIONALNOG PROGRAMA ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U PODRUČJIMA U KOJIMA NE POSTOJI DOSTATAN KOMERCIJALNI INTERES ZA ULAGANJA>>>

OBRAZLOŽENJE

O B R A Z A C - IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU (.pdf)

Očitovanje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture na primjedbe i prijedloge iznesene u javnoj raspravi o prijedlogu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) (.pdf)

___________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

5. - 20. studenoga

 

P R I J E D L O G - PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

16. - 31. listopada
 

P R I J E D L O G - Plana  normativnih aktivnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za 2014. godinu >>>
 
OBRAZLOŽENJE

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

4. - 25. listopada
 

P R I J E D L O G - PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADA ZA OBAVLJANJE I RAZVOJ DJELATNOSTI AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA >>>
 
OBRAZLOŽENJE

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE - ANKETA

10. rujna - 15. listopada
 

ANKETA - Planiranje ITS projekata 2014-2020 "Nacionalni program za razvoj i uvođenje ITS-a u cestovnom prometu" (.docx)

 
OBRAZLOŽENJE >>>

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

21. lipnja - 5. srpnja
 

P R I J E D L O G  -  PRAVILNIKA O POŠTANSKIM MARKAMA (.pdf)


OBRAZLOŽENJE
 
JAVNA RASPRAVA - o Prijedlogu Pravilnika o poštanskim markama >>>

 

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

21. lipnja - 28. lipnja
 

P R I J E D L O G  -  ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA (.pdf)

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -


 
OBRAZLOŽENJE >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

13. - 21. lipnja
 

N A C R T - PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O OVLAŠTENJU STROJOVOĐA (.pdf)


PRILOG
 
- OBRAZLOŽENJE >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

20. svibnja - 20. lipnja
 

N A C R T  -  PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA S TEZAMA ZA PRIPREMU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA >>>


PRILOG

- OBRAZAC - INFORMACIJE O PROVEDBI SVAJETOVANJA O NACRTU PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA (.pdf)

 

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

3. - 18. lipnja
 

NAREDBA - O VISINI NAKNADE ZA ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU LUČKE KAPETANIJE >>>
 

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -NAREDBA - O VISINI NAKNADE ZA UTVRĐIVANJE SPOSOBNOSTI BRODICA ZA PLOVIDBU I O VISINI NAKNADE ZA BAŽDARENJE BRODICA >>>
 

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -UREDBA - O UVJETIMA ZA DOLAZAK I BORAVAK STRANIH JAHTI I BRODICA NAMIJENJENIH SPORTU I RAZONODI U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE >>>

- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

3. - 18. lipnja
 

N A C R T - PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA >>>


PRILOG
 
- OBRAZLOŽENJE >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

16. - 31. svibnja
 

N A C R T - KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI >>>


PRILOG

- PRILOG 1 - OBRAZAC »PRETHODNA PROCJENA« - Zakon o procjeni učinka propisa (NN-90/11) (.doc)
PRILOG 2 - IZJAVA - O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S KAZNENIM ZAKONOM (.docx)
- OBRAZLOŽENJA UZ ČLANKE (.pdf)
- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -
 
____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

15. - 30. svibnja
 


PRILOG

-
NACRT (.doc)
 

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

15. - 30. svibnja
 
- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

6. - 16. svibnja
 
N A C R T  PRIJEDLOGA ZAKONA O ŽELJEZNICI >>>


PRILOG

- NACRT (.docx)

 
____________________________

2013.
____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

12. - 29. travnja

N A C R T  PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

22. ožujka - 10. travnja
 
N A C R T  PRIJEDLOGA ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA >>>


PRILOG

- NACRT (.pdf)
- NACRT (.docx)

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

20. ožujka - 5. travnja
 
N A C R T  PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU >>>

 
- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

22. veljače - 9. ožujka
 
N A C R T   PRIJEDLOGA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

21. veljače - 15. ožujka
 

P R I J E D L O G   ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIČARAMA ZA PRIJEVOZ OSOBA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE


15. veljače - 16. ožujka
 


- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

15. veljače - 1. ožujka
 

N A C R T   PRIJEDLOGA ISKAZA O PROCJENI UČINAKA PROPISA S TEZAMA ZA PRIPREMU NACRTA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU >>>


- U PROVEDENOM SAVJETOVANJU NIJE ZAPRIMLJENA NI JEDNA PRIMJEDBA ZAINTERESIRANE JAVNOSTI -

____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

15. - 25. veljače
 

N A C R T   PRIJEDLOGA ZAKONA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU >>>


____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

1. do 11. veljače
 


>>> više >>>


____________________________

2012.
____________________________


JAVNO SAVJETOVANJE

26. listopada do 9. studenoga
 


>>> više >>>


____________________________


12. - 27. listopada
 


>>> više >>>

____________________________


13. kolovoza - 10. rujna

Javna rasprava o prijedlogu Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme

>>> više>>>

____________________________


20. lipnja - 9. srpnja

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

>>> više >>>

____________________________


14. lipnja 2012. - 29. lipnja

PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSIGURAVANJA PROMETA NA ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA I PJEŠAČKIM PRIJELAZIMA PREKO PRUGE
- OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ODREĐIVANJE KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I DRUGIH PROMETNICA I ZA SVOĐENJE I ODREĐIVANJE ZAJEDNIČKOGA MJESTA I NAČINA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE
- OBRAZLOŽENJE >>> više >>>


PRAVILNIK - O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOGA PROMETA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI ŽELJEZNIČKE PRUGE
- OBRAZLOŽENJE >>> više >>>___________________________


30. svibnja 2012. - 30. lipnja

ODLUKA - O ODREĐIVANJU PARKIRALIŠNIH MJESTA I OGRANIČENJIMA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI JAVNIM CESTAMA


30. svibnja 2012. - 14. lipnja

ODLUKA - O VISINI NAKNADA U POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO UCESTOVNOM PROMETU


>>> više>>>___________________________


25. svibnja 2012. - 11. lipnja
 
PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PLAĆANJU NAKNADA ZA PRAVO UPORABE ADRESA, BROJEVA I RADIOFREKVENCIJSKOG SPEKTRA

Zaprimljeni komentari u javnoj raspravi

Očitovanje Ministarstva na zaprimljene komentare u javnoj raspravi

>>> više>>>

___________________________


14. svibnja 2012. - 28. svibnja

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA U ZRAČNOM, POMORSKOM I ŽELJEZNIČKOM PROMETU

 >>> više >>>


___________________________


29. veljače. 2012. - 15. ožujka

PRIJEDLOG PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O POČETNOJ I PERIODIČKOJ IZOBRAZBI VOZAČA

 >>> više >>>