Otvorena savjetovanja


13.10.2020. -  na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredaba Torremolinos protokola iz 1993. na Torremolinos međunarodnu konvenciju o sigurnosti ribarskih brodova iz 1977. (do 13.11.2020.)

09.10.2020. -  na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (do 09.11.2020.)

02.10.2020. -  na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Nacrtu Konačnog prijedloga Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Hong Konga za sigurno i okolišno prihvatljivo recikliranje brodova iz 2009..
(do 02.11.2020.)

28.09.2020. -  na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta (do 28.10.2020.)
 

Korisni linkovi
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata