Vis

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
VIS
Šetalište Stare Isse 6
2148O Vis
Tel.: +385 21 711 111
Fax.: +385 21 717 565
Kapetan ispostave Stručni referent Dean Cindrić 
E_mail li-vis@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.