Vis

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
VIS
Šetalište Stare Isse 6
2148O Vis
Tel.: +385 21 711 111
Kapetan ispostave Damir Radica
Broj telefona +385 21 711 111
Broj Faxa -
E_mail li-vis@pomorstvo.hr
Radno vrijeme ponedjeljak do petak 07:00 do 13:00 i 18:00 do 20:00
subotom 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 10:00 do 10:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.