Rijeka

Lučka kapetanija RIJEKA Senjsko pristanište 3
51000 Rijeka
Tel.:  +385 51 211 422
Fax.: +385 51 211 660
Lučki kapetan Darko Glažar
Tel.: +385 51 214 113
Odjel za inspekcijske poslove Vladimir Malnar, voditelj
Tel.: +385 51 212 474
Fax.: +385 51 212 696
Pomorski promet,
 00-24
Edo Kovačević, voditelj
Tel.: +385 51 214 031
Fax.: +385 51 313 265
Odjel Svjedodžbe Mirovinsko / Zdravstveno Upis plovila
Broj telefona +385 51 211 422 +385 51 312 205 +385 51 215 398
E-mail dijana.vidas@pomorstvo.hr ukrcaj-iskrcaj.ri@pomorstvo.hr upis-plovila.ri@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 – 15:00
 Radno vrijeme sa strankama
07:00 – 13:00
07:00 – 14:00
07:00 – 13:00
Odmor: 11:00 – 11:30
Lučke ispostave Unije
Lopar
Mošćenička Draga
Opatija
Bakar
Kraljevica
Crikvenica
Novi Vinodolski
Omišalj
Malinska
Krk
Punat
Baška
Šilo
Cres
Mali Lošinj
Nerezine
Susak
Rab