Mali Lošinj

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
MALI LOŠINJ
Priko 60
51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 51 231 438
        +385 51 233 845
Kapetan ispostave Marko Satalić
E_mail li-malilosinj@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. studenoga do 31. prosinca
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Od 1. travnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) Od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. studenoga do 31. prosinca
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati
Od 1. travnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 14:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: -