Mali Lošinj

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
MALI LOŠINJ
Priko 60
51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 51 231 438
Fax.: +385 51 520 313
Kapetan ispostave Marko Satalić
Broj telefona +385 51 233 845
Broj Faxa +385 51 520 313
E_mail li-malilosinj@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. studenoga do 31. prosinca
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Od 1. travnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 20:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) Od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. studenoga do 31. prosinca
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 13:00 sati
Od 1. travnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do nedjelje i praznikom od 07:00 do 20:00 sati
Prijam stranaka od 08:00 do 19:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30 i 17:00 do 17:30
Napomena: Ovisno o  periodu tijekom godine i broju zaposlenih ispostava ne radi/radi subotom, nedjeljom i blagdanom ispostava ne radi.