Obilježavanje i označavanje plovnih putova

Objekti sigurnosti plovidbe jesu objekti i/ili tehnički sustavi kojima se vizualno, zvučno, elektromagnetskim valovima ili na drugi način dostavljaju, zaprimaju ili razmjenjuju informacije značajne za sigurnost ljudi i plovnih objekata na moru, zaštitu morskog okoliša ili sigurnosnu zaštitu ljudi, pomorskih objekata i luka, a koji se ne nalaze na plovnom objektu. Objekti sigurnosti plovidbe mogu biti objekti pomorske signalizacije, obalne radijske postaje i drugi objekti sigurnosti plovidbe.

Pomorskim zakonikom, Dijelom trećim, Glavom II. (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) i Pravilnikom o sustavu obilježavanja plovnih putova i objektima sigurnosti plovidbe (NN 39/2020) podrobnije je propisan sustav obilježavanja, vrste i karakteristike objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, te način, uvjeti i obveznici postavljanja, održavanja, uklanjanja i deaktiviranja objekata sigurnosti plovidbe.

OBAVIJEST – Označavanje i obilježavanje priobalnog morskog prostora povećanog opreza (.pdf)