F S I - okružnice i obavijesti

Okružnice, obavijesti, novosti za pomorce, kompanije i priznate organizacije
 
 OBAVIJESTI
 
-----------------     -----------------     -----------------
 

OKRUŽNICE
 

Izdana
 

Oznaka

Opis
 
Odnosi se na

Status

7.01.11.

CIRC-MMPI-001

Obveze kompanija

Kompanije, brodare, poslovođe i vlasnike brodova

Na snazi

19.01.11.

CIRC-MMPI-002

Obaveze priznatih organizacija za statutarnu certifikaciju brodova

Priznate organizacije

Na snazi


01.08.11.


CIRC-MMPI-003

Tehnička pravila
za statutarnu certifikaciju

Inspektore, priznatim organizacije, kompanijama, brodare  i zapovjednike tankera tipa 2 i tipa 3


Na snazi


01.01.11.

CIRC-MMPI-004
Surveys/audits of ships and companies after detentions and under special monitoring regime Brodove HR-zastave i uprave njihovih kompanija Na snazi

20.08.12.

CIRC-MPPI-004
Pregledi brodova hrvatske zastave u lukama NR Kine
Pomorski zakonik
 
Na snazi od: 01.09.12.

18.10.12.

CIRC- MPPI-004
Pregledi brodova hrvatske zastave  u lukama NR Kine
Pomorski zakonik
 
Na snazi od: 18.10.2012


05.02.14.
 


CIRC-MPPI-005
 

Novi zahtjevi sigurnosne zaštite članova posada brodova

brodare, kompanije, pomorska učilišta i posrednike za ukrcaj pomoraca

Na snazi od: 01.01.2014.


11.02.14.
 


CIRC-MPPI-005
 

Novi zahtjevi sigurnosne zaštite članova posada brodova

brodare, kompanije, pomorska učilišta i posrednike za ukrcaj pomoraca

Na snazi od: 01.01.2014.

19.01.17.

CIRC-MMPI-006
Entry into force of the International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM Convention)
Kompanije, brodare, priznate organizacije

Na snazi od:
01.01.17.

31.06.17.

CIRC-MMPI-006, Rev.1
Entry into force of the International Convention for the Control and Management of Ship's Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM Convention)
Kompanije, brodare, priznate organizacije

Na snazi od 08.09.2017.
21.02.17. CIRC-MMPI-007 The preparation of the ship for PSC inspection Kompanije, brodare, priznate organizacije Na snazi od:
01.01.17.

03.03.17.

CIRC-MMPI-008
Smjernice za operativnu uporabu sustava automatske identifikacije brodova (AIS sustav) Vlasnicima brodova, brodarima i posadi brodova Na snazi od: 01.03.2017.

06.10.17.

CIRC-MMPI-008, Rev.1.
Smjernice za operativnu uporabu sustava automatske identifikacije brodova (AIS sustav)
 
 
Vlasnike brodova, brodare i posadu brodova
Na snazi

07.04.17.

CIRC-MMPI-009
Training requirements for crew members of ships in connection with the use of the Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)
Shippers, companies
Na snazi od: 01.04.2017.


23.10.17.


CIRC-MMPI-010
Safety, security and environmental protection provisions to Croatian flagged FSRUs and
non-Croatian flagged FSRUs while operating in waters under jurisdiction of the Republic of Croatia


Kompanije, brodare, priznate organizacije

Na snazi od:
23.10.17.
11.12.18. CIRC MMPI 011 GMDSS Radio Logbook Kompanije, brodare Na snazi od: 05.12.18.
14.01.19. CIRC MMPI 012 Korištenje sustava za pročišćavanje ispušnih plinova u lukama Republike Hrvatske
Kompanije, brodare
Na snazi od: 08.01.19.
10.01.20. CIRC-MMPI-001 Commissioning test of Ballast Water Management Systems Kompanije, brodare, priznate organizacije Na snazi od:
01.01.20.
23.01.20. CIRC-MMPI-002 Uputa za izradu procjene sigurnosne zaštite luke i lučkog operativnog područja Lučke uprave ili ovlaštenike koncesije luke posebne namjene Na snazi od:
01.02.20.

17.02.20.

CIRC-MMPI-003
Ocjenjivanje sukladnosti brodice i jahte duljine trupa do 24 metra proizvedene prije 16. lipnja 2000. godine osim ukoliko su označene CE oznakom sukladnosti
Prijavljena tijela za ocjenu sukladnosti rekreacijskih plovila
Na snazi od:
17.02.20.
18.02.20. CIRC-MMPI-004 Uputa o utvrđivanju sposobnosti za plovidbu brodica Lučke kapetanije, ispostave lučkih kapetanija i Hrvatski registar brodova Na snazi od:
17.02.20.28.02.20.CIRC-MMPI-00X
Postupanja s osobama koje su u posljednjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom COVID-19, a koja uključuju zdravstveni nadzor / postupanje nad osobama sa / bez simptoma / znakova bolesti


Kompanije, brodare, priznate organizacije

Na snazi od:
26.02.20.
05.03.20. CIRC-MMPI-004/1 Izmjena Upute o utvrđivanju sposobnosti za plovidbu brodica Lučke kapetanije, ispostave lučkih kapetanija i Hrvatski registar brodova Na snazi od:
04.03.20.
18.03.20. CIRC-MMPI-005 Extension of validity of ship certificates Croatian shipping companies and recognized organizations Na snazi od: 16.03.20.
14.07.20. CIRC-MMPI-006 MARPOL and BWM requirements from January 2020 to June 2021 Kompanije, brodare, priznate organizacije Na snazi od: 15.07.20.
31.07.20. MMPI FSI 007-CIRC Ship Recycling and Inventory of Hazardous Materials (IHM) Kompanije, brodare, priznate organizacije Na snazi od:
01.08.20.
31.07.20. MMPI CIRC 008-CYBER Maritime Cyber Security Risk Management Kompanije, brodare, priznate organizacije Na snazi od:
01.08.20.


31.07.20.

MMPI CIRC 009-LIFE-RESC-BOATS 7-8_20
Requirements for the maintenance, thorough examination, operational testing, overhaul and repair of lifeboats and rescue boats, launching appliances and release gear
Uslužne tvrtke, kompanije, brodare, priznate organizacije

Na snazi od:
01.08.20.

13.11.20.
CIRC-MMPI-010-2020 SHIP RECYCLE EU regulation 1257/2013 on ship recycling Croatian shipping companies and recognized organizations Na snazi od:
13.11.20.

25.11.20.
CIRC-MMPI-011/2020 AMND-MLC Amendments of 2018 to the Code of the Maritime Labour Convention, 2006 - As Amended (MLC, 2006) Croatian shipping companies and recognized organizations Na snazi od:
25.11.20.

04.12.20.
CIRC-MMPI-012/2020 Safety, security and evironmental protection provisions for Croatian flagged FSRUs Croatian shipping companies and recognized organizations Na snazi od:
02.12.20.14.04.21.


CIRC-MMPI-001/2021
Primjena Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/411 od 19. studenog 2019. godine o izmjeni Direktive 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove, u pogledu sigurnosnih zahtjeva za putničke brodove u nacionalnoj plovidbi

Hrvatski registar brodova, brodari i kompanije koje upravljaju putničkim brodovima u nacionalnoj plovidbi
Na snazi od:
15.04.21.07.06.22. CIRC-MMPI-S2-22
Uputa o postupanju kod primjene mjera ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini - primjena u pomorskom prometu Lučke kapetanije, VTS služba, MRCC Rijeka, tijela koja upravljaju lukama, koncesionari luka posebne namjene, pomorski agenti, brodari, kompanije, otpremnici, ostali dionici uključeni u proces prihvata i otpreme broda i tereta na koje se primjenjuje ova uputa o postupanju Na snazi25.08.22


CIRC-MMPI-001/2022
Obaveze kompanija, brodara i vlasnika za obavljanje samostalnog pregleda brodova prije ulaska u luke, vođenje evidencija o pregledima kao i ažurno dostavljanje podataka o pregledima brodova u stranim lukama (PSC)
Kompanije, brodare, vlasnike brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi i priznate organizacijeNa snazi od: 10.08.22.

26.10.2022.

CIRC-MMPI-002/2022
Izmjene odredbi Međunarodne konvencije o zaštiti života na moru (SOLAS), Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL), Međunarodne konvencije o kontroli štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima (AFS) i Međunarodne konvencije za kontrolu i upravljanje brodskim balastnim vodama i sedimentima (BWM) koje stupaju na snagu u vremenu do 1. siječnja 2023. godine


Kompanije, brodare, vlasnike brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi i priznate organizacije

Na snazi od:
1.11.22.

26.10.2022.

CIRC-MMPI-003/2022
Izmjene odredbi Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL), koje se odnose na izuzeća u odnosu na određene zahtjeve vezane uz pregled i certifikaciju teglenica bez vlastitog poriva i bez posade (unmanned non-self-propelled barges / u daljnjem tekstu: UNSP) koje stupaju na snagu u vremenu od 1. studenog 2022. godine


Kompanije, brodare, vlasnike brodova hrvatske državne pripadnosti u međunarodnoj plovidbi i priznate organizacije

Na snazi od:
1.11.22.


 
 
OBAVIJESTI
 

Izdana
 

Oznaka

Opis
 
Odnosi se na


05.07.11.


INFO-MMPI-001


Libija - NATO upozorenje

Kompanijama i zapovjednicima brodova


05.07.11.


INFO-MMPI-002

Provjera rizičnosti broda i kompanije u sustavu PMoU PSC inspekcija

Kompanijama i zapovjednicima brodova


08.07.11.


INFO-MMPI-003

EPA - VGP/Zahtjevi za VGP prilikom pregleda PSC inspekcija USCG

Kompanijama i zapovjednicima brodova


14.09.11


INFO-MMPI-004

International
Convention on Arrest of Ships 1999

Kompanijama i zapovjednicima brodova


--.04.11.


INFO-MMPI-005

Korištenje AIS uređaja
u području piratskih napada

Kompanijama i zapovjednicima brodova


01.05.11.


INFO-MMPI-006


Marpol, dodatak V

Kompanijama i zapovjednicima brodova


01.04.11.


INFO-MMPI-007

Japan - opasnost
od
radijacije

Kompanijama i zapovjednicima brodova


12.04.11.


INFO-MMPI-008

Izgon brodova i kompanije iz voda i luka USA

Kompanijama i zapovjednicima brodova


15.03.11.


INFO-MMPI-009

Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova

Kompanijama i zapovjednicima brodova


04.08.11.


INFO-MMPI-010


Pojas Gaze

Kompanijama i zapovjednicima brodova


01.08.11.


INFO-MMPI-012

MARPOL
Annex I i Annex VI, Izmjene i dopune

Kompanijama i zapovjednicima brodova11.10.11


INFO-MMPI-013Zaštita brodova u slučaju ugroze od pirataPosrednicima pri zapošljavaju pomoraca, vlasnicima, kompanijama  i zapovjednicima brodova u međunarodnoj plovidbi, MVPEI10.01.14.
 

INFO-
MPPI-001

Opasne medicinske supstance SAFETY ALERT
 

Kompanijama i zapovjednicima brodova

04.09.14.

INFO MMPI 002

Uputa o mjerama zaštite
EBOLA


Kompanijama  i zapovjednicima brodova u međunarodnoj plovidbi


 

NOVOSTI
 

Izdana

Oznaka

Odnosi se na


Opis


11.08.11


NEWS-MMPI-001

Kompanijama
i zapovjednicima brodova


AMSA

 

ISPS
 

Izdana
 

Oznaka

Opis
 
Odnosi se na

Status


110531


OK-001

Okružnice
- način izdavanja i primjene

 
SVE


Na snazi


110601


OK-002

Obveze kompanija
i
brodova


Kompanije/Brodovi


Na snazi