Pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet

AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET
Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split
Tel: 021 / 329 370, Fax: 021 / 329 379
www.agencija-zolpp.hr
info@agencija-zolpp.hr

 

Agencija za obalni linijski pomorski promet utemeljena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske, a sukladno Odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, što ga je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 10. ožujka 2006. godine.

Osnovna zadaća Agencije su svi poslovi vezani uz davanje koncesija za obavljanje javnog prijevoza na državnih brodskim, brzobrodskim i trajektnim linijama. To znači da Agencija raspisuje javne natječaje, sklapa ugovore o koncesijama, te kontinuirano nadzire provedbu ne samo koncesijskih ugovora, nego i Zakona u cijelosti.

Pripreme za osnutak Agencije za obalni linijski pomorski promet započele su u ljeto 2006. godine, a Agencija je počela raditi 1. listopada.

Ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet je Paula Vidović, v.d.

Radom Agencije upravlja Upravno vijeće koje čine predsjednik i šest članova, a koje, na prijedlog ministra Mora, prometa i infrastrukture imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

--------------------------

Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na pogonsko gorivo za plovidbu >>>

--------------------------


Brodari (članice Mare Nostrum) - stanje flote na dan 31.12.2016. >>> više >>>

ARHIVA >>>