Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na pogonsko gorivo za plovidbu

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu. Kako se radi o dosta širokom krugu korisnika prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu (brodovi, jahte, brodice u pomorskoj plovidbi, plovni objekti i čamci u unutarnjoj plovidbi), a koji to pravo ostvaruju na različite načine - Ministarstvo je s ciljem što transparentnijeg načina ostvarivanja prava korisnicima sastavilo Uputstvo koje je objavljeno na Internet stranicama Ministarstva https://mmpi.gov.hr/, odnosno, radi lakše pretraživosti, kao poveznica na sadržaj objavljen je banner na naslovnici pod nazivomUputstvo za korisnike povlastice za plavi diesel“:
 
 
- POPIS - TABLICA 1 ZA PLAVI DIZEL - Trgovački i putnički brodovi (.pdf) - izmjena 10.09.2021.  
-  POPIS - TABLICA 2 ZA PLAVI DIZEL - Riječna plovidba  (.pdf) - izmjena 01.09.2021.
- POPIS - TABLICA 3 ZA PLAVI DIZEL - Linijski brodovi (.pdf) - izmjena 20.08.2021.
-  POPIS - TABLICA 4 ZA PLAVI DIZEL - Javni brodovi i brodice (.pdf) - izmjena 02.09.2021.
- POPIS - TABLICA 5 ZA PLAVI DIZEL za brodice (.pdf) - izmjena 10.09.2021.
- POPIS - TABLICA 6 ZA PLAVI DIZEL za jahte (.pdf) - izmjena 10.09.2021.
- OBRAZAC ZAHTJEVA - ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O GODIŠNJOJ KVOTI POTROŠNJE GORIVA U POMORSKOJ PLOVIDBI U 2021. GODINI ZA BRODICE, RIBARSKE BRODOVE I JAHTE (.pdf / .docx)
- OBRAZAC ZAHTJEVA - ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O GODIŠNJOJ KVOTI POTROŠNJE GORIVA U POMORSKOJ PLOVIDBI U 2021. GODINI ZA PUTNIČKE I TRGOVAČKE BRODOVE (.pdf / .docx)
- OBRAZAC OBAVIJESTI - O STANJU PREOSTALIH NEPOTROŠENIH KOLIČINA PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM (.docx)
OBRAZAC ZAHTJEVA - ZA RJEŠENJE O  ODREĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE ZA POGONSKO GORIVO U RIJEČNOJ PLOVIDBI ZA  2021. GODINU (.docx)
NAPOMENA
- podatci u ovoj tablici podložni su izmjenama i dopunama


Podsjetimo, temeljem Zakona o trošarinama i pratećeg Pravilnika o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, širok je krug korisnika i gospodarstvenika obuhvaćen pravom oslobađanja od plaćanje trošarine na energente za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe.

Plovila odnosno plovni objekti registrirani za djelatnost ribarstva pravo na pogonsko gorivo za plovidbu bez plaćanja trošarine ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi, te sa na njih predmetno Uputstvo ne odnosi.

Zakonom o trošarinama (NN. br. 22/13,32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) u članku 101. stavak 1. točka 2. propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe.

Člankom 92. stavak 3. Zakona propisano je da su korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

Stavkom 8. navedenog članka Zakona propisano je da ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede te ministra nadležnog za poslove pomorstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, odnosno plovidbi.