Traganje i spašavanje

Služba traganja i spašavanja na moru u RH

Služba traganja i spašavanja na moru u RH sastoji se od Stožera službe traganja i spašavanja, Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, podsredišnjica traganja i spašavanja (lučke kapetanije Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče i Dubrovnik), obalnih promatračkih jedinica (lučke ispostave svih lučkih kapetanija + obalne radio postaje + čuvani svjetionici + motrilačke postaje Hrvatske ratne mornarice), te jedinica traganja i spašavanja (pomorske, zrakoplovne i kopnene jedinice.)

Ustroj službe traganja i spašavanja na moru Republike Hrvatske

Osnovne zadaće Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru su usklađivanje akcija traganja i spašavanja na moru, obavljanje nadzora pomorskog prometa te kontrola sigurnosti plovidbe te koordiniranje djelovanja u slučaju iznenadnog onečišćenja mora.

Područje nadležnosti prostire se od unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, koje Nacionalna središnjica nadzire uz pomoć svojih podsredišnjica, pa do zone između teritorijalnog mora i područja otvorenog mora do linije razgraničenja sa susjednim državama u Jadranskom moru, a kako je utvrđeno njihovim međusobnim sporazumom i kao takvo prijavljeno Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).      

Nacionalna središnjica - MRCC Rijeka, sve podsredišnjice (lučke kapetanije) i njihove lučke ispostave, te sve obalne radio postaje (Rijeka radio, Split radio i Dubrovnik radio) održavaju pomorsku radijsku službu bdijenja na međunarodno utvrđenim frekvencijama i kanalima za pogibelj, hitnost i sigurnost, a sve u skladu sa svjetskim pomorskim sustavom pogibli i sigurnosti.


MRCC-Rijeka održava 24 satno dežurstvo na besplatnom telefonu 195
 

Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture članica je Međunarodnog saveza za spašavanje na moru

Dana 6. lipnja 2017. godine Uprava sigurnosti plovidbe Ministarstva mora, prometa i infrastrukture primljena je u punopravno članstvo Međunarodnog saveza za spašavanja na moru IMRF (International Maritime Rescue Federation - https://www.international-maritime-rescue.org/ ).

IMRF je osnovan daleke 1924. godine pod nazivom International Lifeboat Conference (ILF) koji je zadržan sve do 2007. godine od kada djeluje pod sadašnjim nazivom kao nevladina organizacija.

Rad IMRF-a usmjeren je na sprečavanje gubitka ljudskih života na svjetskim morima pri čemu, s ciljem ostvarivanja navedenog cilja, usko surađuje s brojnim vladinim i nevladinim organizacijama.

Članstvo u IMRF-u imaju organizacije iz brojnih država (centri za spašavanje, obalne straže, udruge volontera) koje zajedno surađuju s ciljem smanjivanja gubitka života na moru.

Savez, među ostalim, ima savjetodavnu ulogu pri radu tijela Međunarodne pomorske organizacije (IMO), Pododboru za sigurnost, navigaciju, komunikacije i traganje i spašavanje, posebice u Radnoj skupini za traganje i spašavanje (SAR).

Članstvom u ovoj istaknutoj međunarodnoj organizaciji, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava sigurnosti plovidbe, napravila je značajan korak u jačanju sposobnosti radi ostvarenja jednog od ključnih ciljeva Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a to je kontinuirano podizanje razine djelovanja kod ugroze ljudskih života i imovine na moru.

_____________
01.10.2019.
International Maritime Rescue Federation IMRF razmjena posada službe traganja i spašavanja, Split 2019.

_____________

STATISTIKA - SAR akcije - NACIONALNA SREDIŠNJICA ZA TRAGANJE I SPAŠAVANJE NA MORU - MRCC Rijeka >>>