Ronjenje


Ronjenje u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u svrhu razonode i športa propisano je Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN br.: 47/99, 23/03, 28/03, 52/03, 58/03) i Odlukom o ukidanju članka 5., članka 5.a stavka 2. i članka 8. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti (NN 96/10), kojom je ukinuta ronilačka iskaznica.

Ronjenje u svrhu razonode i športa može biti:
- Individualno
- Organizirano
 
Za organizirano ronjenje u Republici Hrvatskoj potrebno je biti član ronilačkog centra, ronilačke udruge ili druge pravne ili fizičke osobe registrirane za obavljanje podvodnih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Za individualno ronjenje u Republici Hrvatskoj potrebno je ishodovati Odobrenje za individualno ronjenje koje izdaje nadležna lučka kapetanija (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče ili Dubrovnik) ili ispostava lučke kapetanije.
 
Cijena Odobrenja za individualno ronjenje iznosi 2.400,00 kuna te vrijedi godinu danu od datuma izdavanja.
 
Kod individualnog ronjenja ronilac je dužan informirati se o zonama u kojima je zabranjeno individualno ronjenje (Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra NN 22/09)
 
Također, kod individualnog ronjenja ronilac je dužan pravilno obilježiti područje ronjenja postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara ili ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik s bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa ili visoko istaknutom ronilačkom zastavom na plovilu sa kojeg se obavlja ronjenje). Noću plutača mora imati svjetiljku - bljeskalicu, žute ili bijele boje, vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara. 

 
 
Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN br.: 68/07, 88/10)
 
Hrvatski ronilački savez
 Dokumenti za preuzimanje: