Lučke uprave

DRŽAVNE LUČKE UPRAVE
  LUČKA UPRAVA
ADRESA
RAVNATELJ TELEFON
FAX
E-MAIL
1. Lučka uprava RIJEKA
51000 Rijeka, Riva 1
Denis Vukorepa 051 351 177
051 351 144
rijeka.gateway@portauthority.hr
2. Lučka uprava ZADAR
23000 Zadar, Gaženička cesta 28 C
Robert Škifić 023 201 201
023 201 212
lucka-uprava-zadar@zd.t-com.hr
3. Lučka uprava ŠIBENIK
22000 Šibenik, Vladimira Nazora 53
Čedo Petrina 022 218 001
022 200 362
lucka-uprava-sibenik@si.t-com.hr
info@portauthority-sibenik.hr
4. Lučka uprava SPLIT
21000 Split, Gat sv. Duje 1
Vice Mihanović 021 390 222
021 390 239
lucka-uprava-split@st.t-com.hr
5. Lučka uprava PLOČE
20340 Ploče, Trg kralja Tomislava 21
Tomislav Batur 020 414 530
020 670 271
ppa@ppa.hr
6. Lučka uprava DUBROVNIK
20000 Dubrovnik, Obala pape Ivana Pavla II, br. 1
Blaž Pezo 020 313 333
020 418 551
padubrovnik@portdubrovnik.hr
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE
  LUČKA UPRAVA
ADRESA
RAVNATELJ TELEFON
FAX
E-MAIL
1 Lučka uprava Šibensko - kninske županije
22000 Šibenik, Draga 14
Jadranka Fržop 022 219 852
022 219 863
info@luskz.hr
2 Lučka uprava  Splitsko-dalmatinske županije
21000 Split, Prilaz braće Kaliterna 10
Domagoj Maroević 021 339 825
021 339 826
info@lusdz.hr
3 Lučka uprava  Dubrovačko-neretvanske županije
20000 Dubrovnik, Vukovarska 2
Antun Banovac 020 322 045
020 322 046
info@ludnz.hr
4 Županijska lučka uprava ZADAR
23000 Zadar, Liburnska obala 6/5
Davor Škibola 023 250 565
023 250 564
info@cpa-zadar.hr
5 Županijska lučka uprava DUBROVNIK
20000 Dubrovnik, Cvjete Zuzorić 3
Željko Dadić 020 324 814
020 324 815
ravnatelj@zlud.hr
6 Lučka uprava UMAG-NOVIGRAD
52470 Umag, Trgovačka 1B
Doriano Labinjan 052 757 176
052 743 266
info@luun.hr
7 Lučka uprava PULA
52100 Pula, Riva 2
Dalibor Brnos 052 383 160
052 383 162
info@lup.hr
8 Lučka uprava RABAC
52221 Rabac, Obala m. Tita 47c
Antonela Mohorović 052 872 160
052 872 160
info@lu-rabac.hr
9 Lučka uprava ROVINJ
52210 Rovinj, Obala/Riva P. Budicin 1
Donald Schiozzi 052 814 166
052 638 517
info@port-rovinj.hr
10 Lučka uprava POREČ
52440 Poreč, Obala m. Tita 21
Branko Curić 052 453 497
052 453 497
info@porec-port.com
11 Županijska lučka uprava NOVI VINODOLSKI
51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5
Velimir Antić 051 244 780
051 244 409
lucka-uprava-novi-vinodolski@ri.t-com.hr
12 Županijska lučka uprava CRIKVENICA
51260 Crikvenica, Ivana Skomerže 2/I
Mario Kružić 051 241 577
051 241 177
info@zlu-crikvenica.hr
13 Županijska lučka uprava BAKAR - KRALJEVICA - KOSTRENA
51262 Kraljevica, Obala kralja Tomislava 8
Dijana Mihaljević 051 281 122
051 283 055
lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr
14 Županijska lučka uprava OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA
51410 Opatija, Viktora Cara Emina 3
Fernando Kirigin 051 271 797
051 271 797
info@portopatija.hr
15 Županijska lučka uprava KRK
51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5
Goran Lajnert 051 220 165
051 880 072
info@zluk.hr
16 Županijska lučka uprava CRES
51557 Cres, Cons 11/II
Anton Opatić 051 572 114
051 573 021
lucka-uprava-cres@ri.t-com.hr
17 Županijska lučka uprava MALI LOŠINJ
51550 Mali Lošinj, Priko 64
Filip Balija 051 232 020
051 520 309
info@luckauprava-losinj.hr
filip.balija.ravnatelj@luckauprava-losinj.hr
18 Županijska lučka uprava RAB
51280 Rab, Šetalište Markantuna de Dominisa 3
Nenad Debelić 051 725 938
051 725 938
info@zlu-rab.hr
ravnatelj@zlu-rab.hr
19 Lučka uprava SENJ
53270 Senj, Obala kralja Zvonimira 12
Predrag Dešić 053 884 660
053 884 659
lucka.uprava.senj@gs.t-com.hr
20 Lučka uprava NOVALJA
53291 Novalja, Dalmatinska 18
Igor Vidas 053 663 232
053 663 230
lucka.uprava.novalja@gs.ht.hr
21 Županijska lučka uprava KORČULA
20260 Korčula, Trg kralja Tomislava 24
Ante Tvrdeić 020 715 241
020 715 279
zlu.korcula@hi.t-com.hr
22 Županijska lučka uprava VELA LUKA
20 270 Vela Luka, Ulica 58 br. 15
Boris Žuvela 020 813 520
020 813 526
info@zluvl.hr