Nautika


NAUTIČKA SIDRIŠTA


PROPISI:
  - Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu (NN 42/17)
  - Ordinance on the conditions for conducting the activity of chartering of vessels with or without crew and the provision of guest accommodation services on vessels (.pdf)
  - Naredba o izmjeni Naredbe o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 42/17)
  - Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica (NN 159/13)

Uputa o upisu korisnika i kompanije jahti (.pdf)

ODLUKA:
-
Odluka o ograničavanju odobrenja kabotaže za plovila tipa gulet (.pdf)
- Odluka o ograničavanju odobrenja kabotaže za plovila manja od 24 metra (.pdf)
- Decision for limited issuing cabotage for vessels shorter than 24 meters (.pdf)

OBRASCI:
 - Zahtjev za eCrew (.docx)
 - eCrew REQUEST FORM (.docx)

UPUTA:
- Obavljanje charter djelatnosti u RH (.pdf / .doc)
- MANUAL Chartering in the Republic of Croatia (.docx)
- Uputa za ishodovanje vinjete putem usluge eNautika / Instructions for obtaining a vignette via eNautika service (.pdf)

DOKUMENTI:
 - Dokumenti za plovila strane državne pripadnosti (.docx)
 - Required documents for foreign flagged evessels (.docx)
 

 - Priznate isprave izdane od nadležnih tijela stranih država za upravljanje brodicama i jahtama hrvatske zastave