Nautički informacijski servis - nIS

>>>

Nautički informacijski servis (nIS) je višejezična besplatna aplikacija za pametne telefone Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (MMPI) namijenjena zapovjednicima jahti, voditeljima brodica, ribarima, roniocima, kupačima i drugim osobama koji provode vrijeme uz obalu i na moru. nIS je razvijen kako bi korisnik aplikacije mogao dati lučkim kapetanijama i drugim službama sigurnosti plovidbe i suzbijanja onečišćenja mora, a posebice službi traganja i spašavanja na moru,  bitne i detaljne podatke na jednostavan i brz način, ali i da bi korisniku u svakom trenutku i na svakom mjestu bili  lako dostupni podaci  bitni za njegovu vlastitu sigurnost na moru i uz obalu.

Uporabom nIS-a bitno se smanjuje vrijeme potrebno za reakciju službi sigurnosti plovidbe kod nezgoda ili drugih izvanrednih događaja na moru, lakše se identificiraju počinitelji pomorskih prekršaja, a korisnici imaju uvijek točan podatak o uvjetima na moru, kontaktima najbližih hitnih javnih usluga, ali i  lukama, sidrištima ili slično upravo na onoj lokaciji na kojoj se trenutno nalaze. nIS je osobito korisna aplikacija za one osobe koji se sami odvaže isploviti na more, jer uporabom ove aplikacije na moru nitko nije sam. Aplikacija nIS vam omogućuje da otklonite opasnost po sebe i druge, ali i da dobijete žurnu pomoć kada vam je ona zaista potrebna.

Aplikacija nIS programirana je za rad u svako doba (24x7) i na svakoj vašoj poziciji na moru.

Aplikacija funkcionira i kada nemate internetski pristup, jer se sadržaj aplikacije učitava na pametni telefon kada imate pristup bežičnom internetu ili wifi mreži, a dostupan vam je kada takve veze nema. Za komunikaciju sa službom traganja i spašavanja na moru, nIS koristi kratke SMS poruke i telefonski poziv na besplatni broj 195 za koje gotovo na svakom djeliću mora imate uslugu mobilnih operatera.

nIS omogućuje pozivanja telefonskog broja za prijavu pogibelji, hitnosti ili sigurnosti 195 MRCC Rijeka uz automatsku dostavu lokacije pozivatelja putem SMS poruke što u bitnome smanjuje vrijeme potrage za unesrećenima, do sada najkvalitetniju vremensku prognozu za pomorce visoke rezolucije (ALADIN) za svaki sat vremena u razdoblju od 72 sata ostvarenu u suradnji s DHMZ-om, mogućnost prijave pomorskog prekršaja ili drugog izvanrednog događaja na moru tekstom, fotografijom, kratkim filmom i lokacijom događaja.

nIS kao aplikacija za nautičku podršku i uzbunjivanje hitnih službi razvijen je u suradnji sa mobilnim operaterima - Hrvatskim telekomom, VIPnet-om i TELE2, Državnim hidrometeorološkim zavodom i Hrvatskim hidrografskim institutom.

Aplikacija je namijenjena za pametne telefone s Android sustavom, kao i za iPhone mobilne uređaje, te je izrađena u višejezičnoj inačici na hrvatskom, slovenskom, engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom, češkom, slovačkom, poljskom, mađarskom, španjolskom i ruskom jeziku.

nIS između ostaloga uključuje kontakte, radna vremena i geografsku lokaciju javnih službi, luka, marina, nautičkih sidrišta, benzinskih postaja, barokomora, zdravstvenih ustanova i drugih za sigurnost na moru bitnih javnih i komercijalnih službi.

Aplikacija će doprinijeti sigurnosti ljudskih života i imovine na moru te olakšati dostupnost javnih usluga sigurnosti na moru.

SADRŽAJ APLIKACIJE nIS:
Uspostava poziva na besplatni broj 195 službe traganja i spašavanja na moru s podatkom o trenutnoj lokaciji
Prijava pomorskog prekršaja (s mogućnošću prilaganja slike ili video snimke)
Vremenska prognoza za pomorce (temperatura zraka, smjer i brzina vjetra, tlak zraka, valovi, naoblaka)
Pravila plovidbe (kategorije: Oprema plovila, Red u lukama i na moru, Izbjegavanje sudara na moru, Zaštita okoliša, Informacije za strane plovne objekte, za ronioce, za plivače, Radio-služba i radio-oglasi, Pomorske oznake)
Kontakti javnih službi (kategorije: Traganje i spašavanje, Lučke kapetanije, Barokomore, Komercijalni spašavatelji imovine, Veleposlanstva i konzulati, Zdravstvene ustanove, Hitne službe, VTS služba, Obalne radio postaje)
Luke i sidrišta (uključuje podatke o marinama, nautičkim sidrištima, benzinskim postajama, graničnim prijelazima)
 

Svake se godine na moru i u priobalju dogodi nešto više od 1100 nezgoda u koje su uključeni domaći i strani kupači, ronioci, voditelji brodica i jahti, ili pak putnici i posade brodova dok u okvirno 400 slučajeva ove nezgode iziskuju intervencije lučkih kapetanija, Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje na moru i drugih hitnih službi. Najviše poziva pogibelji dolazi od strane nautičara tijekom ljetne turističke uslijed povećanog pomorskog prometa plovnih objekata namijenjenih razonodi, sportu i rekreaciji. Nasukanja, sudari i nesposobnost za plovidbu brodica (nestanak goriva, kvar pogonski motor, kormila, problemi sa jedriljem, zapetljaji konopa oko propelera) su glavni uzroci pokretanja intervencija.


Analize pokazuju kako su najčešći uzroci nezgoda na moru nemar za prognostička upozorenja, iznenadne bure ili neverini, nedovoljno nautičko iskustvo i neadekvatna opremljenost brodica i jahti. Tijekom 2015. godine od  33 smrtno stradale osobe u  11 slučajeva radilo se o roniocima, u 12 slučajeva o nepažnji prilikom brze plovidbe ili ekstremnih sportova na moru, dok su stradala i 4 kupača , te 6 osoba sa zdravstvenim tegobama. Značajan broj nezgoda događa se tijekom ljetnih mjeseci kada su najintenzivnije ljudske aktivnosti na moru i uz obalu kada hrvatsku obalu posjećuju domaći i strani turisti, a tijekom zime često svaka pogrešna procjena na moru može biti fatalna.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poštuje privatnost korisnika aplikacije nIS te će sve podatke prikupljene prilikom korištenja aplikacije koristiti isključivo u svrhe autentifikacije korisnika, analize i anonimizirane statistike u nekomercijalne svrhe, pri tome poštujući Zakon o zaštiti osobnih podataka.

Ministarstvo ni u kojem trenutku neće podatke o korisnicima aplikacije ponuditi trećim stranama, osim u slučaju zakonske obveze.

Korisnik je obavezan čuvati svoje podatke, odnosno poduzimati sve mjere koje bi osigurale što manji rizik pristupa podacima, njihovog mijenjanja ili gubitka.

Sve promjene politike privatnosti bit će pravovremeno objavljene i učinjene dostupnim korisnicima.