Lopar

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
LOPAR
Arena 1
51281 Lopar
Tel.: +385 51 775 286
Fax.: +385 51 775 452
Kapetan ispostave Aron Frankić
E_mail li-lopar@pomorstvo.hr
Radno vrijeme -
Radno vrijeme sa strankama (-) -
Odmor: -
Napomena: ZBOG BOLESTI KAPETANA LUČKA ISPOSTAVA
PRIVREMENO ZATVORENA.
Za sve upite obratiti se ILK RAB