Pula

Lučka kapetanija
PULA
Riva 18
52100 Pula
Tel.:  + 385 52 535 870
Tel/Fax.: +385 52 222 037
Lučki kapetan Dolores Brenko - Škerjanc
Tel.: +385 52 535 876
Odjel za inspekcijske poslove Tel.:  +385 52 535 882
Tel.: +385 52 535 881
Fax.: +385 52  535 888
Pomorski promet,
00-24
Tel.:  +385 52 535 870
Fax.: +385 52 222 037
Pula.pomorskipromet@pomorstvo.hr
Odjel Svjedodžbe Mirovinsko / Zdravstveno Upis plovila
Broj telefona +385 52 535 877 +385 52 535 877 +385 52 535 879
+385 52 535 880
E-mail certificate.pu@pomorstvo.hr ukrcaj-iskrcaj.pu@pomorstvo.hr upis-plovila.pu@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07.00 - 15.00
 Radno vrijeme sa strankama 08.00 - 13.00 08.00 - 14.00 08.00 - 13.00
Odmor: 11.00 - 11.30
Ispostave lučke kapetanije Umag
Novigrad
Poreč
Rovinj
Raša
Rabac