Rovinj

LUČKA KAPETANIJA PULA
 
Lučka ispostava
ROVINJ
Pino Budicin br. 1
52210 Rovinj
Tel.: +385 52 811 132
Fax.: +385 52 811 132
Kapetan ispostave Slavko Rendulić
E_mail li-rovinj@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07.00 do 15.00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08.00 do 13.00
Odmor: 11.00 do 11.30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.