Poreč

LUČKA KAPETANIJA PULA
 
Lučka ispostava
POREČ
Obala Maršala Tita br. 17
52440 Poreč
Tel.: +385 52 431 663
Kapetan ispostave -
E_mail li-porec@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07.00 do 15.00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08.00 do 13.00
Odmor: 11.00 do 11.30
Napomena: -