Umag

LUČKA KAPETANIJA PULA
 
Lučka ispostava
UMAG
Obala Josipa Broza Tita br. 3
52470 Umag
Tel.: +385 52 741 662
Fax.: +385 52 720 538
Kapetan ispostave Mijo Šiljeg
E_mail li-umag@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07.00 do 15.00
Radno vrijeme sa strankama (-)

08.00 do 13.00

Odmor: 11.00 do 11.30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.