Baška

LUČKA KAPETANIJA RIJEKA
 
Lučka ispostava
BAŠKA
Palada 88
51523 Baška
Tel.: +385 51 856 821
Fax.: +385 51 860 111
Kapetan ispostave -
E_mail LI-Baska@pomorstvo.hr
Radno vrijeme srijeda od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) srijeda od 08:00 do 13:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Sve dane osim srijede obratiti se  LI Punat