Komiža

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
KOMIŽA
Riva Sv. Mikule 3
21485 Komiža
Tel.: +385 21 713 085
Fax.: +385 21 713 085
Kapetan ispostave Damir Radica
E_mail li-komiza@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.