Komiža

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
KOMIŽA
Riva Svetoga Mikule 2
21485 Komiža
Tel.: +385 21 713 085
Fax.: +385 21 713 085
Kapetan ispostave Damir Radica
E_mail li-komiza@pomorstvo.hr
Radno vrijeme ponedjeljak do petak 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 10:00 do 10:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.