Omiš

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
OMIŠ
Fošal 13
21310 Omiš
Tel.: +385 21 861 025
Fax.: +385 21 757 368
Kapetan ispostave Jordan Kuvačić
E_mail li-omis@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.