Omiš

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
OMIŠ
Fošal 13
21310 Omiš
Tel.: +385 21 861 025
Fax.: +385 21 757 368
Kapetan ispostave Jordan Kuvačić
Broj telefona +385 21 861 025
Broj Faxa +385 21 757 368
E_mail jordan.kuvacic@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 14:00
Odmor: 10:00 do 10:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.