Sućuraj

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
SUĆURAJ
Trajektna 1
21469 Sućuraj
Tel.: +385 21 773 228
Fax.: +385 21 718 445
Kapetan ispostave Vice Franičević
E_mail Vice.Franicevic@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) od 1. siječnja do 31. prosinca
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i praznicima.