Makarska

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
MAKARSKA
Obala Kralja Tomislava 1 A
21300 Makarska
Tel.: +385 21 611 977
Fax.: +385 21 679 381
Kapetan ispostave Zvonko Klarić
E_mail li-makarska@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 14:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi nedjeljom i blagdanima.