Stari Grad

LUČKA KAPETANIJA SPLIT
 
Lučka ispostava
STARI GRAD
Šetnica Don Šime Ljubića 1
21460 Stari Grad, p/p 15
Tel.: +385 21 765 060
Fax.: +385 21 717 563
Kapetan ispostave Emil Faldić
E_mail li-starigrad@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) Od ponedjeljka do petka od 08:00 do 13:00 sati
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanom.