SPUO

03.09.2021. - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina

01.09.2021. - Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina (.pdf)
- Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina (.pdf)
- Strateška studija o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina - Ne-tehnički sažetak (.pdf)

23.08.2021. - ODLUKA - o upućivanju Nacrta prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (.pdf)
- INFORMACIJA - o upućivanju Nacrta prijedloga Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina i Strateške studije o utjecaju na okoliš Strategije razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od deset godina u postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću (.pdf)

27.04.2020. - ODLUKA - o sadržaju Strateške studije za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2018. - 2028. godine (.pdf)

09.04.2020. - ODLUKA - o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. - 2028. godine (.pdf)

06.02.2020. - INFORMACIJA - o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije – određivanje sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. - 2028. godine. (.pdf)

21.01.2020. - ODLUKA - o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2018. - 2028. godine (.pdf)