Lučke kapetanije

LUČKA KAPETANIJA
ADRESA

LUČKI KAPETAN

ODJEL ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE

RIJEČNI
PROMET

TELEFON/
FAX

Lučka kapetanija Vukovar
32000 Vukovar,
Županijska 62

Ivan Barović

voditelj Odjela
Marko Čordašić
tel. 032 441 644

stručni savjetnik
Tomislav Tadić
tel. 032 441 538
kapetanija.vukovar@mmpi.hr

032 441 538
032 441 539

Lučka kapetanija Osijek
31000 Osijek,
Šetalište kardinala
Franje Šepera 6

Dragan Mijić

inspektor
Robert Lacković
tel. 031 250 242

voditelj Odjela
Dražen Gulin
tel. 031 250 243
kapetanija.osijek@mmpi.hr

031 250 240
031 250 248

Lučka kapetanija Slavonski Brod
35000 Slavonski Brod,
Šetalište braće Radića 19A

Damir Simić

voditelj Odjela
Željko Benakić
tel. 035 404 851

voditelj Odjela:
Mladen Žakula
tel. 035 404 852
kapetanija.slavonskibrod@mmpi.hr

035 446 655
035 447 418

Lučka kapetanija Sisak
44000 Sisak,
Rimska 16

Željko Kozić

inspektor
Mato Brnardić
tel. 044 526 712

voditelj Odjela
Željka Tuškanac
tel. 044 526 717
kapetanija.sisak@mmpi.hr

044 526 711 
044 521 611