Lučke uprave

LUČKA UPRAVA

ADRESA

RAVNATELJ

 TELEFON/FAX

Vukovar

32000 Vukovar
Dunavski prilaz 15

Grgo Sabljić

032 450 255
032 450 256

Osijek 

31000 Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 6

dr. sc. Iva Horvat

031 250 340
031 213 340

Slavonski Brod 

35000 Slavonski Brod
Šetalište braće Radić 19 a

Marijan Jurić

035 404 430
035 250 538

Sisak

44000 Sisak
Rimska 28

Valentina Sučić

044 524 810
044 524 809