Lučke uprave

lučka uprava  

adresa

ravnatelj

 telefon/fax

Vukovar

32000 Vukovar
Dunavski prilaz 15

Alen Jakumetović

032 450-256
032 452 258

Osijek 

31000 Osijek
Šetalište kardinala F. Šepera 6

Alen Prnjat

031 250 340
031 213 340

Slavonski Brod 

35000 Slavonski Brod
Šetalište braće Radić 19 a

Marijan Jurić

035 404 430
035 250 538

Sisak

44000 Sisak
Rimska 28

Ivica Štefičić 

044 524 810
044 524 809