Lučke kapetanije

Lučka kapetanija

Adresa

Kapetan

Riječni promet 00 - 24

E-mail

Vukovar

32000 Vukovar

Županijska 62

Ivan Barović

načelnik:
Miroslav Turba
tel./fax.

032 441 538
032 441 539

kapetanija.vukovar@mmpi.hr

Osijek

31000 Osijek

Šetalište kardinala F. Šepera 6

Tomislav Cicvarić

načelnik:
Marko Čordašić
tel./fax.
031 250 240
031 250 248

kapetanija.osijek@mmpi.hr

Slavonski Brod

35000 Slavonski Brod

Šetalište braće Radića 19A

Damir Simić

načelnik:

tel./fax.
035 446 655
035 447 418

kapetanija.slavonskibrod@mmpi.hr

Sisak

44000 Sisak

Rimska 16

Željko Kozić

načelnik:

tel./fax.
044 526 711
044 521 611

kapetanija.sisak@mmpi.hr