FRAMESPORT

FRAMESPORT –  FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs - okvirna inicijativa za poticanje održivog razvoja malih jadranskih luka

              

Program financiranja
: INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020.
Tematsko područje: Pomorski prijevoz – pomorske usluge
Projekt ID: 10253074
Ukupni proračun projekta:  € 7.138.832,90
Proračun projekta za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: € 150.000,00
Partneri: Monfalcone Municipality (PP1), ITL : Institute for transport and logistics fundation (PP2), ASSET : Regional strategic agency for eco-sustainable development of the territory - apulia region (PP3 –), Svim Marche – Sviluppo Marche (PP4), ARAP : Regional Agency for Productive Activities (PP5), AAST Termoli: Autonomous agency for hospitality and tourism of Termoli (PP6), Lučka uprava Umag – Novigrad (PP7), Primorsko – goranska županija (PP8), Županijska lučka uprava Zadar (PP9), Lučka uprava Šibenik (PP10), Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci (PP11), Logoteam d.o.o. (PP12), Euro - Mediterranean Center On Climate Change Foundation (PP13), Lučka uprava Senj (PP14), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava pomorstva (PP15)
Pridruženi partneri: Marche Region (PP17), Gabicce Mare Municipality (PP18), Numana Municipality (PP19), Termoli Municipality (PP20), Campomarino Municipality (PP21), Montenero Di Bisaccia Municipality (PP22), Guidotti Ships Srl (PP23), Marinucci Yachitng Club Srl (PP24), Friuli – Venezia Giulia Region (PP25), Veneto Region (PP26), Rimini Municipality (PP27), Emilia Romagna Region (PP28)
Trajanje projekta:  01/01/2020 - 31/12/2022

Dana 15. srpnja 2020. održan je Kick-off sastanak projekta.

FRAMESPORT je projekt koji sufinancira Talijansko-hrvatski program prekogranične suradnje, financijski instrument koji podupire suradnju između dviju europskih država članica s obje strane Jadrana.

Projekt FRAMESPORT provest će koordiniranu inicijativu koja podržava integrirani i održivi razvoj malih luka u strateškoj perspektivi, omogućavajući im tako da budu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj zahtijeva višestrani pristup, uključujući usvajanje konkretnih pilot-akcija, kao i utvrđivanje prioritetnih tema koje treba promovirati u cjelokupnoj strategiji.

Prioriteti će se odrediti pristupom odozdo prema gore, koji uključuje lokalne i nacionalne dionike od faze početka projekta. Partneri, izabrani kako bi se zajamčio širok teritorijalni pristup, bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija, kao i razviti ICT alate i usluge, podržavajući tako učinkovit razvoj malih luka u cijelom području.

Nadalje, ICT platforma po mjeri prikupljat će i sistematizirati relevantne ključne podatke o malim lukama kako bi se dijelili kao polazna točka svakog daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir koji pojačava performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala.

Projekt će se razvijati tijekom 36 mjeseci i uključuje sudjelovanje 15 partnera i 12 suradnika, talijanskih i hrvatskih, s CORILA-om, konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune kao koordinatora.

Više o Projektu: https://www.italy-croatia.eu/web/framesport