Sali

LUČKA KAPETANIJA ZADAR
 
Lučka ispostava
SALI
Sali II 91
23 281 Sali
Tel.: +385 23 377 021
Fax.: +385 23 377 333
Kapetan ispostave Ivo Švorinić
E_mail LI-Sali@pomorstvo.hr
Radno vrijeme Od 1. listopada do 30. travnja
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Od 1. svibnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do nedjelje od 07:00 do 13:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 14:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: -