Sali

LUČKA KAPETANIJA ZADAR
 
Lučka ispostava
SALI
K.BR. 91
23 281 Sali
Tel.: +385 23 377 021
Fax.: +385 23 377 333
Kapetan ispostave Ivo Švorinić
Broj telefona +385 23 377 021
Broj Faxa +385 23 377 333
E_mail -
Radno vrijeme Od 1. listopada do 30. travnja
Od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati
Od 1. svibnja do 31. listopada
Od ponedjeljka do subote od 07:00 do 13:00 sati i od 17:00 do 19:00 sati
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 14:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Za poslove granične kontrole u međunarodnom prometu izvan radnog vremena po pozivu.