Jablanac

LUČKA KAPETANIJA SENJ
 
Lučka ispostava
JABLANAC
Bana Stjepana Šubića 21
53287 Jablanac
Tel.: +385 53 887 610
Fax.: +385 53 887 610
Kapetan ispostave Davor Badurina
Broj telefona +385 53 887 610
(Mob.) +385 99 211 1211
Broj Faxa +385 53 887 610
E_mail davor.badurina@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 13:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi subotom, nedjeljom i blagdanima.