Jablanac

LUČKA KAPETANIJA SENJ
 
Lučka ispostava
JABLANAC
Bana Stjepana Šubića 21
53287 Jablanac
Tel.: +385 53 887 610
Fax.: +385 53 887 610
Gsm.: +385 (0)99 211 1211
Kapetan ispostave Davor Badurina
E_mail li-jablanac@pomorstvo.hr
Radno vrijeme 07:00 do 15:00
Radno vrijeme sa strankama (-) 08:00 do 14:00
Odmor: 11:00 do 11:30
Napomena: Lučka ispostava ne radi srijedom, subotom, nedjeljom i blagdanima.